11. Verktøy

11.1. Innleiing til menyen “Verktøy

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 1954 $ 2007-03-03 KoSt

Figur 14.127. Innhald i menyen Verktøy

Innhald i menyen Verktøy

Oppføringane i Verktøymenyen gir tilgang ril dei ulike verktøya i GIMP. Alle verktøya i GIMP er nærare omtalte i seksjonen Verktøyskrinet.