10.42. Halvutflating

Kommandoen Halvutflating blir brukt når du har bruk for eit kantutjamna, indeksert bilete med gjennomsikt. Du finn meir om denne prosessen i kapitlet om filteret Halvutflating.

10.42.1. Aktivering

  • Du har tilgang til denne undermenyen på biletmenyen via LagGjennomsiktHalvutflating