10.41. Farge til alfa

Kommandoen Farge til alfa blir brukt for å gjere fargar i det aktive laget gjennomsiktige. Du kan finne meir om dette i kapitlet om dei ulike filteret Seksjon 3.11, “ Farge til alfa.

[Advarsel] Advarsel

Denne kommandoen verkar på det laget som var aktivt då kommandoen blei opna. Sjølv om du seinare bytter til eit anna aktivt lag, vil operasjonane bli utført på det laget som var aktivt då du tok kommandoen i bruk.

10.41.1. Aktivering

  • Du har tilgang til denne undermenyen på biletmenyen via LagGjennomsiktFarge til alfa