10.16. Undermenyen “Fargar

Figur 14.79. Undermenyen “Fargar

Undermenyen Fargar

Kommandoen Fargar opnar for operasjonar som forandrar fargane i det aktive laget. Dei øvste menyinnslaga opnar for Fargeverktøya og er nærare omtalte i kapitla om fargeverktøya i verktøyskrinet.

[Advarsel] Advarsel

Denne kommandoen verkar på det laget som var aktivt då kommandoen blei opna. Sjølv om du seinare bytter til eit anna aktivt lag, vil operasjonane bli utført på det laget som var aktivt då du tok kommandoen i bruk.

10.16.1. Aktivering

  • Du har tilgang til denne undermenyen på biletmenyen via LagFargar

10.16.2. Innhald i undermenyen

I tillegg til fargeverktøya nemnde ovanfor, inneheld undermenyen Fargar følgjande: