10.59. Beskjer laget

Kommandoen Beskjer laget beskjerer det aktive laget til ytterkantane av markeringa ved å fjerne alt som er fullstendig umarkert. Område som er delvist markerte blir ikkje beskore. Dersom det ikkje er ei markering i laget, er kommandoen deaktivisert (er grå i menyen).

10.59.1. Aktivering

  • Du har tilgang til denne undermenyen på biletmenyen via LagBeskjer laget

10.59.2. Eksempel

Figur 14.119. Bruk av “Beskjer laget

Bruk av Beskjer laget

Til venstre: Før beskjeringa. Laget har ei markering med fjørkant.

Til høgre: Etter beskjeringa. Delvis gjennomsiktige pikslar er ikkje skorne bort.