10.3. Kopier lag

Kommandoen Kopier lag lager ein nesten identisk kopi av det aktive laget og legg kopien like over laget han blei kopiert frå. Kopien får same namnet som det aktive laget, med eit “Kopi av” framføre.

10.3.1. Aktivering

  • Du har tilgang til denne undermenyen på biletmenyen via LagKopier laget.