10.36. Legg til i markering

Kommandoen Legg til i markering omformar lagmaska i det aktive laget til ei markering og adderer denne til den eksisterande markeringa. Kvite område i lagmaska blir til markerte og svarte område til umarkerte område. Gråtoner i maska blir til delvis markerte område. Lagmaska blir ikkje forandra.

10.36.1. Aktivering

  • Du har tilgang til denne undermenyen på biletmenyen via LagMaskerLegg til i markering

  • eller frå menyen som sprett opp når du høgreklikkar på det aktive laget i lagdialogvindauget.

10.36.2. Illustrasjon av “Legg til i markering

Figur 14.105. Illustrasjon av “Legg til i markering

Illustrasjon av Legg til i markering

Til venstre ser du originalbiletet med ei markering. I midten lagdialogen med ei lagmaske oppretta med initieringskommandoen “Alfakanalen til laget”, og til høgre etter å ha brukt lagmaske til markeringa.