10.35. Maske til markering

Kommandoen Maske til markering gjer om lagmaska i det aktive laget til ei markering. Denne erstatter markeringa som finst frå før i laget. Kvite område i lagmaska blir til markerte område og svarte område blir umarkerte. Grå område blir til delvis markerte område. Sjølve lagmaska blir ikkje forandra.

10.35.1. Aktivering

  • Du har tilgang til denne undermenyen på biletmenyen via LagMaskerMaske til markering

  • eller frå menyen som sprett opp når du høgreklikkar på det aktive laget i lagdialogvindauget.

10.35.2. Illustrasjon av “Maske til markering

Figur 14.104. Illustrasjon av “Maske til markering

Illustrasjon av Maske til markering

Til venstre ser du originalbiletet med ei markering. I midten lagdialogen med ei lagmaske oppretta med initieringskommandoen “Alfakanalen til laget”, og til høgre etter bruk av kommandoen “Maske til markering”.