7.3. Ingen

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 1912 $ 2007-02-12 KoSt

Kommandoen Ingen fjernar alle markeringar frå biletet. Dersom det ikkje finst markeringar, gjer komandoen ingenting. Flytande markeringar blir ikkje påverka.

7.3.1. Aktivering

  • Du får tilgang til denne undermenyen på biletmenyen via MarkerIngen

  • eller med snarvegen Shift-Ctrl-A.