7.13. Ramme

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 1912 $ 2007-02-11 KoSt

Figur 14.43. Å lage ei ramme frå ei markering

Å lage ei ramme frå ei markering

Eit bilete med ei markering

Å lage ei ramme frå ei markering

Etter “Marker ramme


Kommandoen Marker ramme lager ei ny markering rundt den eksisterande markeringa med denne som form. Ramma blir liggjande med halvparten av breidda på innsida, og den andre halvparten på utsida av den eksisterande markeringa. Du kan skrive inn breidda på ramma i pikslar eller andre måleeiningar i dialogvindauget.

7.13.1. Aktivering

  • Du får tilgang til denne undermenyen på biletmenyen via MarkerRamme.

7.13.2. Beskriving av dialogvindauget “Ramme

Figur 14.44. Dialogvindauget “Ramme

Dialogvindauget Ramme

Ram inn markeringa

Skriv inn breidda på ramma. Til vanleg blir denne oppgitt i pikslar, men du kan endre dette til andre måleeiningar ved hjelp av nedtrekkslista.