7.14. Avrunda rektangel

Kommandoen “Avrunda rektangel”, eigentleg ein Script-Fu kommando, omformar ei eksisterande markering, anten det er rektangulær, elliptisk eller noe anna, til ei markering med avrunda hjørne. Hjørna kan bli bøygde innover (konkav) eller utover (konveks). For å gjere dette, legg kommandoen til eller drar i frå sirklar i kvart hjørne.

7.14.1. Aktivering

  • Du har tilgang til denne undermenyen på biletmenyen via MarkérAvrunda rektangel

7.14.2. Beskriving av dialogvindauget for “Avrunda rektangel

Figur 14.45. Dialogvindauget for “Avrunda rektangel

Dialogvindauget for Avrunda rektangel

Radius (%)

Du kan skrive inn radius til det avrunda hjørnet i prosent, anten ved å skrive direkte i tekstboksen eller bruke glidebrytaren. Verdien er i prosent av den som er minst av høgda eller breidda.

Konkav

Aktiver denne boksen dersom du ønskjer konkave, altså innoverbøygde, hjørne. Elles blir hjørna utoverbøygde, dvs. konvekse.