7.10. Gjer skarpare

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 1912 $ 2007-02-12 KoSt

Kommandoen Gjer skarpare tar bort diffuse område rundt kantane av markeringa, også alle former for kantutjamning. Det er det motsette av kommandoen Fjørkant. Den nye kanten følgjer prikkelinja rundt ramma.

[Notat] Notat

Ikkje bland denne kommandoen saman med filteret Gjer skarpare.

7.10.1. Aktivering

  • Du får tilgang til denne undermenyen på biletmenyen via MarkerGjer skarparet.