7.11. Krymp

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 1912 $ 2007-02-12 KoSt

Kommandoen Krymp gjer markeringa mindre ved å flytte kvart punkt på ramma bort frå næraste rammekant, mot midten av biletet. Flyttelengda blir bestemt i dialogvindauget. Eventuelle fjørkantar blir bevarte, men kan bli noe forandra ved hjørner og skarpe kurver.

7.11.1. Aktivering

  • Du får tilgang til denne undermenyen på biletmenyen via MarkerKrymp.

7.11.2.

Figur 14.40. Beskriving av dialogen “Krymp

Beskriving av dialogen Krymp

Krymp markeringa

Her kan du skrive inn kor mykje markeringa skal minkast. Normalt blir dette målt i pikslar, men du kan endre måleeining ved hjelp av nedtrekksmenyen.

Krymp frå biletkanten

Denne innstillinga kjem bare til nytt når markeringa ligg heilt ute i biletkanten. Dersom denne er avmerkt, vil krympinga føre markeringa bort frå biletkanten. I motsett fall blir markeringa verande i biletkanten.