3.8. Sprøytepistolen

Figur 12.31. Symbolet for sprøytepistolen i verktøyskrinet

Symbolet for sprøytepistolen i verktøyskrinet

Sprøytepistolen er den digitale varianten av ulike former for luftpenslar, og er nyttig når du skal teikne med mjuke strekar.


3.8.1. Aktivering

Du kan hente fram dette verktøyet på fleire måtar:

  • frå biletmenyen via VerktøyTeikneverktøySprøytepistol,

  • ved å klikke på symbolet i verktøyskrinet

  • eller med tastesnarvegen A.

3.8.2. Modustastane (Normalinnstillingane)

Snarveg

Trykk tasten A (i GIMP-2.10 ] eller tilsvarande) for å henta fram sprøytepistolen.

Ctrl

Ctrl a endrar sprøytepistolen til ein fargehentar.

Shift

Shift-tasten gjer at sprøytepistolen teiknar rette linjer. Held du nede Shift medan du klikkar på venstre museknapp, vil det bli teikna ei rett linje frå det punktet du sist klikka på og til det nye klikkpunktet. Du kan halde fram med nye klikk.

3.8.3. Verktøyinnstillingar

Figur 12.32. Innstillingar for sprøytepistolen

Innstillingar for sprøytepistolen

Oversyn

Du får fram verktøyinnstillingane for sprøytepistolen ved å klikka på (eller i noen tilfelle dobbeltklikka på) symbolet i verktøyskrinet.

Dekkevne, pensel, trykkfølsemd, uttoning
[Notat] Notat

Sjå nærare omtale i avsnittet felles eigenskapar for teikneverktøya.

Bruk farge frå overgang
[Notat] Notat

Sjå nærare omtale i avsnittet oversikt over teikneverktøya.

Grad

Med denne glidebrytaren kan du bestemme kor stor dysa til sprøytepistolen skal vere, dvs. fargemengda penselen skal gi frå seg. Dess høgare tal, dess meir farge på kortare tid. (Burde heitt “dyse”, men det er ikkje avsett plass til dette i kjeldeteksten).

Trykk

Med denne glidebrytaren kan du bestemme kor mykje farge penselen skal gi frå seg i kvart strøk. Dess høgare tal, dess mørkare vil kvart strøk bli.