9.12. Guillotine

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 1922 $ 2007-02-19 KoSt

Kommandoen Guillotine deler opp biletet etter hjelpelinjene på same måten som ei papirbunke blir delt ved hjelp av ei såkalla guillotine (papirkniv). Kvar ny bit blir eit nytt bilete.

9.12.1. Aktivering

  • Du får tilgang til denne undermenyen på biletmenyen via BileteTransformerGuillotine.