2.2. Problemes amb les lletres tipogràfiques

En la majoria dels casos, els problemes amb les lletres tipogràfiques han estat causats per fitxers de lletres mal formats que donen problemes a Fontconfig. Si experimenteu errors a l'inici quan el GIMP escaneja els vostres directoris de lletres, com a solució ràpida podeu iniciar el GIMP amb l'opció de la línia d'ordres --no-fontsargument de la línia d'ordres, però aleshores no podreu utilitzar l'eina de text.

Una font freqüent de confusió passa en els sistemes Windows, succeeix quan el GIMP troba un fitxer de lletres tipogràfiques mal format i genera un missatge d'error provocant l'aparició del missatge No tanqueu la finestra de la consola; és innòcua, però si es tanca, tancareu el GIMP. Quan això succeeix, a l'usuari sovint li sembla que el GIMP ha fallat. Però no és així: tancant la finestra de Windows, es tancarà el GIMP. Per desgràcia, aquesta molesta situació és causada per la interacció entre Windows i les biblioteques amb les quals hi enllaça el GIMP, no té solució des del GIMP. El que es pot fer és minimitzar la consola i ignorar la finestra.