2.3. Problemes amb les lletres tipogràfiques

In most cases, problems with fonts have been caused by malformed font files giving trouble to Fontconfig. If you experience crashes at start-up when GIMP scans your font directories, as a quick workaround you can start GIMP with the --no-fonts command-line option, but then you will not be able to use the text tool.

Una font freqüent de confusió passa en els sistemes Windows, succeeix quan el GIMP troba un fitxer de lletres tipogràfiques mal format i genera un missatge d'error provocant l'aparició del missatge No tanqueu la finestra de la consola; és innòcua, però si es tanca, tancareu el GIMP. Quan això succeeix, a l'usuari sovint li sembla que el GIMP ha fallat. Però no és així: tancant la finestra de Windows, es tancarà el GIMP. Per desgràcia, aquesta molesta situació és causada per la interacció entre Windows i les biblioteques amb les quals hi enllaça el GIMP, no té solució des del GIMP. El que es pot fer és minimitzar la consola i ignorar la finestra.