4.4. Comprimint imatges

Figura 3.17. Imatge d'exemple per a desar en JPEG

Imatge d'exemple per a desar en JPEG

Si teniu imatges que ocupin molt d'espai en el disc, podeu reduir aquest espai fins i tot sense canviar les dimensions de la imatge. La millor compressió d'imatge s'aconsegueix amb el format JPG, però fins i tot si la imatge ja està en aquest format, generalment podeu aconseguir que ocupi menys espai, ja que el format JPEG té un esquema de compressió adaptatiu que permet desar variant els nivells de compressió. L'inconvenient és que, com menys espai ocupi la imatge, més detall de la imatge original perdeu. També hauríeu de tenir en compte que en desar repetidament en el format JPEG es provoca cada vegada més degradació en la imatge.

Les imatges es carreguen i es desen en fitxers .XCF. La imatge JPG s'ha carregat com a XCF. El GIMP ofereix Sobreescriviu el nom de la imatge.jpg o FitxerExporta com a per a obrir el diàleg «Exporta la imatge».

Figura 3.18. Diàleg «Exporta la imatge»

Diàleg «Exporta la imatge»

El diàleg s'obre amb el nom del fitxer ja escrit al quadre Nom, amb l'extensió .png per defecte. Suprimiu l'extensió existent i escriviu JPG, i el GIMP determinarà el tipus de fitxer des de l'extensió de fitxer. Utilitzeu la llista d'extensions de fitxer, marcada amb vermell en la figura anterior per a veure els tipus admesos pel GIMP. Les extensions admeses canvien en funció de les biblioteques instal·lades. Si el GIMP es queixa, o si el «JPEG» està desactivat en la llista d'extensions, cancel·leu i aneu al Secció 4.7, «Canvia el mode». Un cop fet això, feu clic a Exporta. Això obre el diàleg «Exporta la imatge com a JPEG» que conté el control de qualitat.

El diàleg «Exporta com a JPEG» fa servir valors predeterminats que redueixen la mida del fitxer i mantenen una bona qualitat visual. Aquesta és la manera més segura i ràpida de fer-ho.

Figura 3.19. Exemple per a un JPEG amb una compressió moderada

Exemple per a un JPEG amb una compressió moderada

Qualitat: 90 (predeterminat); Mida: 33.7 KiloBytes

Exemple per a un JPEG amb una compressió moderada

Qualitat: 75; Mida: 20,1 kilobytes


Reduïu la Qualitat de la imatge per fer-la encara més petita. La qualitat reduïda degrada la imatge, així que assegureu-vos de marcar «Mostra la previsualització a la finestra de la imatge» per a mesurar visualment la degradació. Una configuració de Qualitat a 10 produeix una imatge de molt baixa qualitat que utilitza molt poc espai en el disc. Una qualitat a 75 produeix una imatge raonable utilitzant molt menys espai en el disc, que, al seu torn, es carregarà molt més ràpid en una pàgina web. Tot i que la imatge està una mica degradada, és acceptable per al propòsit previst.

Per a acabar, ací hi ha una comparació de la mateixa imatge amb diversos graus de compressió:

Figura 3.20. Exemple per a un JPEG amb molta compressió

Exemple per a un JPEG amb molta compressió

Qualitat: 10; mida: 3,4 kilobytes

Exemple per a un JPEG amb molta compressió

Qualitat: 40; mida: 9,3 kilobytes


Figura 3.21. Exemple per a un JPEG amb una compressió moderada

Exemple per a un JPEG amb una compressió moderada

Qualitat: 70; mida: 15,2 kilobytes

Exemple per a un JPEG amb una compressió moderada

Qualitat: 100; mida: 72,6 kilobytes