4.3. Canviar la mida d'una imatge per a imprimir

Com s'ha comentat anteriorment, els píxels no tenen una mida establerta en el món real. Quan us proposeu imprimir una imatge en paper, el GIMP ha de saber com de gran és cada píxel. Utilitzem un paràmetre anomenat resolució per a establir la relació entre píxels i unitats del món real, com ara polzades.

Per defecte, la majoria d'imatges s'obren amb la resolució establerta a 72. Aquest número va ser triat per raons històriques, ja que era la resolució de les pantalles en el passat, i significa que quan s'imprimeix, cada píxel és 1/72 d'una polzada d'ample. Quan s'imprimeixen imatges que es prenen amb càmeres digitals modernes, això produeix imatges molt grans però gruixudes amb píxels visibles. El que volem fer és dir-li al GIMP que l'imprimeixi amb la mida que tenim en ment, però no alterar les dades dels píxels per no perdre qualitat.

To change the print size, select ImagePrint Size…. Select a size unit you are comfortable with, such as «inches». Set one dimension, and let GIMP change the other one proportionally. Now examine the change in resolution. If the resolution is 300 pixels per Inch or more, the printed image's quality will be very high and pixels will not be noticeable. With a resolution of between 200 and 150 ppi, pixels will be somewhat noticeable, but the image will be fine as long as its not inspected too closely. Values lower than 100 are visibly coarse and should only be used for material that is seen from a distance, such as signs or large posters.

Figura 3.18. Diàleg per a configurar la mida d'impressió

Diàleg per a configurar la mida d'impressió