4.3. Canviar la mida d'una imatge per a imprimir

Com s'ha comentat anteriorment, els píxels no tenen una mida establerta en el món real. Quan us proposeu imprimir una imatge en paper, el GIMP ha de saber com de gran és cada píxel. Utilitzem un paràmetre anomenat resolució per a establir la relació entre píxels i unitats del món real, com ara polzades.

Per defecte, la majoria d'imatges s'obren amb la resolució establerta a 72. Aquest número va ser triat per raons històriques, ja que era la resolució de les pantalles en el passat, i significa que quan s'imprimeix, cada píxel és 1/72 d'una polzada d'ample. Quan s'imprimeixen imatges que es prenen amb càmeres digitals modernes, això produeix imatges molt grans però gruixudes amb píxels visibles. El que volem fer és dir-li al GIMP que l'imprimeixi amb la mida que tenim al cap, però no alterar les dades dels píxels per no perdre qualitat.

Per canviar la mida d'impressió, seleccioneu ImatgeMida d'impressió.... Seleccioneu una unitat de mida amb la qual estigueu còmodes, com ara «polzades». Establiu una dimensió, i permeteu que el GIMP canviï l'altra proporcionalment. Ara examineu el canvi de resolució. Si la resolució és de 300 píxels per polzada o més, la qualitat de la imatge impresa serà molt alta i els píxels no es veuran. Amb una resolució d'entre 200 i 150 ppp, els píxels es notaran, però la imatge serà bona sempre que no s'inspeccioni massa de prop. Els valors inferiors a 100 són visiblement gruixuts i només s'han d'utilitzar per al material que es veu des de lluny, com ara rètols o cartells grans.

Figura 3.16. Diàleg per a configurar la mida d'impressió

Diàleg per a configurar la mida d'impressió