Část I. Getting Started

Obsah

1. Úvod
1. Vítá vás GIMP
1.1. Autoři
1.2. Systém nápovědy pro GIMP
1.3. Funkce a vlastnosti
2. What's new in GIMP
2. Fire up GIMP
1. Použití GIMP
1.1. Známé platformy
1.2. Jazykové verze
1.3. Parametry na příkazové řádce
2. Configuration Folders
2.1. Tips and Tricks
3. First Steps with GIMP
1. Základní myšlenky Gimpu
2. Hlavní okna GIMPu
2.1. Panel nástrojů
2.2. Okno obrázku
2.3. Dokování dialogů
3. Undoing
3.1. Nevratné operace
4. Common Tasks
4.1. Intention
4.2. Change the Size of an Image for the screen
4.3. Change the Size of an Image for print
4.4. Compressing Images
4.5. Crop An Image
4.6. Find Info About Your Image
4.7. Change the Mode
4.8. Flip An Image
4.9. Rotate An Image
4.10. Separating an Object From Its Background
5. How to Draw Straight Lines
5.1. Intention
5.2. Příklady
4. What to do if you are stuck
1. Introduction
2. Obvyklé případy nekomunikativnosti GIMPu
2.1. Existuje plovoucí výběr
2.2. Výběr je skrytý
2.3. You are acting outside the selection
2.4. Aktivní kreslící plocha není viditelná
2.5. Aktivní kreslící plocha je průhledná
2.6. Snažíte se pracovat mimo vrstvu
2.7. You are trying to act on a layer group
2.8. The image is in indexed color mode.
2.9. No visible effect when trying to use a brush, eraser or other tool
2.10. No visible effect when trying to use the move tool, rotate or other transform tool
2.11. Eraser and brushes no longer work
2.12. Eraser does not make area transparent
2.13. Unexpected colors when trying to use a brush or eraser
2.14. The crop tool leaves an empty area after cropping
2.15. I've been waiting for a long time and GIMP is not responding
2.16. General guidelines on what to check if you are stuck
3. How to fix missing windows and dialogs
3.1. All tool windows are missing
3.2. Tool options dialog is missing
3.3. Some of the tool icons are missing
3.4. The area showing the opened images at the top is missing
4. How to fix problems exporting images
4.1. I am exporting to a jpeg image and my transparent area turned white or black
4.2. I am exporting to a gif image and the colors changed