Del I. Kom godt i gang

Indholdsfortegnelse

1. Introduktion
1. Velkommen til GIMP
1.1. Forfattere
1.2. GIMPs hjælpesystem
1.3. Funktionalitet og anvendelsesmuligheder
2. Nyheder i GIMP
2. Fyr op under GIMP
1. Running GIMP
1.1. Known Platforms
1.2. Language
1.3. Command Line Arguments
2. Configuration Folders
2.1. Tips and Tricks
3. De første skridt med GIMP
1. Basic Concepts
2. Main Windows
2.1. The Toolbox
2.2. Image Window
2.3. Dialogs and Docking
3. Undoing
3.1. Things That Cannot be Undone
4. Almindelige opgaver
4.1. Intention
4.2. Ændr billedstørrelsen for skærmen
4.3. Ændr billedets størrelse til udskrivning
4.4. Komprimering af billeder
4.5. Beskær et billede
4.6. Find information om dit billede
4.7. Skift tilstanden
4.8. Vend et billede
4.9. Rotér et billede
4.10. Adskil et objekt fra dets baggrund
5. Sådan tegnes rette linjer
5.1. Intention
5.2. Eksempler
4. Hvad kan du gøre, hvis du sidder fast
1. Indledning
2. Almindelige årsager til at GIMP ikke svarer
2.1. Der er en flydende markering
2.2. Markeringen er skjult
2.3. Du arbejder uden for markeringen
2.4. Den aktive tegneflade er ikke synlig
2.5. Den aktive tegneflade er gennemsigtig
2.6. Du forsøger at arbejde uden for laget
2.7. Du forsøger at arbejde på en laggruppe
2.8. Billedet er i tilstanden indekseret farve.
2.9. Ingen synlig effekt når du forsøger at bruge en pensel, et viskelæder eller et andet værktøj
2.10. Ingen synlig effekt, når du forsøger at bruge værktøjerne flytning, rotation eller transformering
2.11. Viskelæder og pensler virker ikke mere
2.12. Viskelæder gør ikke området gennemsigtigt
2.13. Uventede farver når du forsøger at bruge pensel eller viskelæder
2.14. Beskæringsværktøjet efterlader et tomt område efter beskæring
2.15. Jeg har ventet længe, men GIMP svarer ikke
2.16. Generelle retningslinjer for, hvad du skal tjekke, hvis du sidder fast
3. Sådan løses manglende vinduer og dialoger
3.1. Alle værktøjsvinduer mangler
3.2. Dialogen til værktøjsindstillinger mangler
3.3. Nogle af værktøjsikonerne mangler
3.4. Området, som øverst viser de åbne billeder, mangler
4. Sådan løses problemer med at eksportere billeder
4.1. Jeg eksporterer til et jpeg-billede, og det gennemsigtige område blev hvidt eller sort
4.2. Jeg eksporterer til et gif-billede, og farverne ændrede sig