2.2. Guides

Obrázek 12.37. Obrázek se čtyřmi vodítky

Obrázek se čtyřmi vodítky

In addition to the image grid, GIMP also gives you a more flexible type of positioning aid: guides. These are horizontal or vertical lines you can temporarily display on an image while you are working on it.

To create a guide, simply click on one of the rulers in the image window and pull out a guide, while holding the mouse Left Button pressed. The guide is then displayed as a blue, dashed line, which follows the pointer. As soon as you create a guide, the Move tool is activated and the mouse pointer changes to the Move icon.

You can also create a guide with the New Guide command, which allows you to precisely place the guide on the image, the New Guide (by Percent) command, or the New Guides from Selection command.

You can create as many guides as you like, positioned wherever you like. To move a guide after you have created it, activate the Move tool in the Toolbox (or press the M key), you can then click and drag a guide; click-and-drag the intersection of two guides to move them together. To delete a guide, simply drag it outside the image. Holding down the Shift key, you can move everything but a guide, using the guides as an effective alignment aid.

The behavior of the guides depends upon the Move (Affect) mode of the Move tool. When Layer mode is selected, the mouse pointer turns into a small hand as soon as it gets close to a guide. Then the guide is activated and it turns red, and you can move the guide or delete it by moving it back into the ruler. If Selection mode is selected, you can position a guide, but you cannot move it after that.

Stejně jako v případě mřížky lze nastavit ukazatel, aby se přichytával k vodítkům v blízkosti. Tuto funkci lze zapnout volbou ZobrazeníChytat na vodítka z nabídky okna obrázku. Pokud je vodítek v obrázku hodně a brání pohledu na obrázek, lze je skrýt volbou ZobrazeníZobrazovat vodítka z nabídky okna obrázku. Pokud zobrazování vodítek vypnete, nezapomeňte ba to, abyste nebyli udiveni, když při pozdejším vytváření vodítka nic neuvidíte.

If it makes things easier for you, you can change the default behavior for guides in the Image Windows Appearance page of the Preferences dialog. Disabling Show guides is probably a bad idea, though, for the reason just given.

You can remove the guides with the ImageGuidesRemove all Guides command.

[Poznámka] Poznámka

Another use for guides: the Slice Using Guides plugin can use guides to slice an image into a set of sub-images.