Kapitola 12. Enrich my GIMP

Obsah

1. Mřížka a vodítka
1.1. Mřížka obrázku
1.2. Guides
2. Vykreslení mřížky
3. Jak nastavit vyrovnávací paměť dlaždic
4. Creating Shortcuts to Menu Commands
5. Customize Splash-Screen

1. Mřížka a vodítka

You will probably have it happen many times that you need to place something in an image very precisely, and find that it is not easy to do using a mouse. Often you can get better results by using the arrow keys on the keyboard (which move the affected object one pixel at a time, or 25 pixels if you hold down the Shift key), but GIMP also provides you with two other aids to make positioning easier: grids and guides.

Obrázek 12.1. Obrázek používaný pro další příklady.

Obrázek používaný pro další příklady.

1.1. Mřížka obrázku

Obrázek 12.2. Obrázek s výchozí mřížkou

Obrázek s výchozí mřížkou

Each image has a grid. It is always present, but by default it is not visible until you activate it by toggling ViewShow Grid in the image menu. If you want grids to be present more often than not, you can change the default behavior by checking "Show grid" in the Image Window Appearance page of the Preferences dialog. (Note that there are separate settings for Normal Mode and Fullscreen Mode.)

The default grid appearance, set up when you install GIMP, consists of plus-shaped black crosshairs at the grid line intersections, with grid lines spaced every 10 pixels both vertically and horizontally. You can customize the default grid using the Default Image Grid page of the Preferences dialog. If you only want to change the grid appearance for the current image, you can do so by choosing ImageConfigure Grid from the image menu: this brings up the Configure Grid dialog.

Obrázek 12.3. Odlišný styl mřížky

Odlišný styl mřížky

Mřížka není užitečná jen pro odhad vzdáleností a prostorových vztahů, ale umožňuje i přesné umisťování objektů na mřížku, pokud je zapnuta funkce ZobrazeníChytat k mřížce z nabídky okna obrázku. Zapnutí této volby způsobí, že se ukazatel myši, pokud je v určité vzdálenosti od mřížky, k mřížce přesně přiloží. Tuto vzdálenost lze nastavit volbou Vzdálenost přichytávání na kartě Volby nástrojů dialogu Předvolby. Většině uživatelů ale vyhovuje výchozí hodnota 8 pixelů. (Přichytávat lze i k mřížce, která není viditelná.)

1.2. Guides

Obrázek 12.4. Obrázek se čtyřmi vodítky

Obrázek se čtyřmi vodítky

In addition to the image grid, GIMP also gives you a more flexible type of positioning aid: guides. These are horizontal or vertical lines you can temporarily display on an image while you are working on it.

To create a guide, simply click on one of the rulers in the image window and pull out a guide, while holding the mouse Left Button pressed. The guide is then displayed as a blue, dashed line, which follows the pointer. As soon as you create a guide, the Move tool is activated and the mouse pointer changes to the Move icon.

You can also create a guide with the New Guide command, which allows you to precisely place the guide on the image, the New Guide (by Percent) command, or the New Guides from Selection command.

You can create as many guides as you like, positioned wherever you like. To move a guide after you have created it, activate the Move tool in the Toolbox (or press the M key), you can then click and drag a guide; click-and-drag the intersection of two guides to move them together. To delete a guide, simply drag it outside the image. Holding down the Shift key, you can move everything but a guide, using the guides as an effective alignment aid.

The behavior of the guides depends upon the Move (Affect) mode of the Move tool. When Layer mode is selected, the mouse pointer turns into a small hand as soon as it gets close to a guide. Then the guide is activated and it turns red, and you can move the guide or delete it by moving it back into the ruler. If Selection mode is selected, you can position a guide, but you cannot move it after that.

Stejně jako v případě mřížky lze nastavit ukazatel, aby se přichytával k vodítkům v blízkosti. Tuto funkci lze zapnout volbou ZobrazeníChytat na vodítka z nabídky okna obrázku. Pokud je vodítek v obrázku hodně a brání pohledu na obrázek, lze je skrýt volbou ZobrazeníZobrazovat vodítka z nabídky okna obrázku. Pokud zobrazování vodítek vypnete, nezapomeňte ba to, abyste nebyli udiveni, když při pozdejším vytváření vodítka nic neuvidíte.

If it makes things easier for you, you can change the default behavior for guides in the Image Windows Appearance page of the Preferences dialog. Disabling Show guides is probably a bad idea, though, for the reason just given.

You can remove the guides with the ImageGuidesRemove all Guides command.

[Poznámka] Poznámka

Another use for guides: the Slice Using Guides plugin can use guides to slice an image into a set of sub-images.