2. Mřížka a vodítka

You will probably have it happen many times that you need to place something in an image very precisely, and find that it is not easy to do using a mouse. Often you can get better results by using the arrow keys on the keyboard (which move the affected object one pixel at a time, or 25 pixels if you hold down the Shift key), but GIMP also provides you with two other aids to make positioning easier: grids and guides.

Obrázek 12.34. Obrázek používaný pro další příklady.

Obrázek používaný pro další příklady.

2.1. Mřížka obrázku

Obrázek 12.35. Obrázek s výchozí mřížkou

Obrázek s výchozí mřížkou

Each image has a grid. It is always present, but by default it is not visible until you activate it by toggling ViewShow Grid in the image menu. If you want grids to be present more often than not, you can change the default behavior by checking "Show grid" in the Image Window Appearance page of the Preferences dialog. (Note that there are separate settings for Normal Mode and Fullscreen Mode.)

The default grid appearance, set up when you install GIMP, consists of plus-shaped black crosshairs at the grid line intersections, with grid lines spaced every 10 pixels both vertically and horizontally. You can customize the default grid using the Default Image Grid page of the Preferences dialog. If you only want to change the grid appearance for the current image, you can do so by choosing ImageConfigure Grid from the image menu: this brings up the Configure Grid dialog.

Obrázek 12.36. Odlišný styl mřížky

Odlišný styl mřížky

Mřížka není užitečná jen pro odhad vzdáleností a prostorových vztahů, ale umožňuje i přesné umisťování objektů na mřížku, pokud je zapnuta funkce ZobrazeníChytat k mřížce z nabídky okna obrázku. Zapnutí této volby způsobí, že se ukazatel myši, pokud je v určité vzdálenosti od mřížky, k mřížce přesně přiloží. Tuto vzdálenost lze nastavit volbou Vzdálenost přichytávání na kartě Volby nástrojů dialogu Předvolby. Většině uživatelů ale vyhovuje výchozí hodnota 8 pixelů. (Přichytávat lze i k mřížce, která není viditelná.)