5.9. Polar Coordinates

5.9.1. Overview

Obrázek 17.71. Example for Polar Coordinates filter

Example for Polar Coordinates filter

Original image

Example for Polar Coordinates filter

Polar Coordinates filter applied


Tento filtr převádí obrázek mezi kruhovou a obdélníkovou reprezentací, včetně všech možných mezistupňů.

5.9.2. Activating the Filter

This filter is found in the main menu under FiltersDistortsPolar Coordinates….

5.9.3. Options

Obrázek 17.72. Polar Coordinates filter options

„Polar Coordinates“ filter options

Presets, Input Type, Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Poznámka] Poznámka

These options are described in 2 – „Common Features“.

Circle depth in percent

Tato volba umožňuje nastavit zadat míru oblosti transformace, od pravoúhelníku (0%), až po kruh (100%).

Offset angle

Tato volba určuje úhel (0 - 359°), pod kterým vykreslování začne.

Map backwards

Pokud je tato volba zaškrtnuta, začne vykreslování místo zleva místo zprava.

Map from top

Pokud tato volba není zaškrtnuta, mapuje se dolní řádka doprostřed a horní řádka vně kruhu. Pokud zaškrtnuta je, je to opačně.

To polar

Pokud tato volba není zaškrtnuta, provádí se mapovaní reverzně (v opačném směru).

X, Y

These polar coordinates are active only if the Choose middle option is unchecked.

Choose middle

Checked by default: origin center is at the middle of the layer. If unchecked, you can modify X and Y parameters to position the origin center.

5.9.4. Příklady

Obrázek 17.73. S textem

S textem

Textovou vrstvu je třeba před použitím filtru převést na normální.


Obrázek 17.74. S textem

S textem