10.2. Zopakovat

Zopakovat poslední zopakuje naposled použitý zásuvný modul se stejným nastavením, s jakým byl naposledy použit. Nezobrazí tedy žádný dialog pro nastavení parametrů ani nevyžaduje potvrzení.

[Poznámka] Poznámka

Je důležité uvědomit si, že tento příkaz zopakuje naposled použitý zásuvný modul, bez ohledu na to, zda se nachází v nabídce Filtry.

10.2.1. Activating the Command

  • You can access this command from the main menu through FiltersRepeat filter,

  • nebo pomocí klávesové zkratky Ctrl+F.