10.2. Repeteix el darrer

L'ordre Repeteix el darrer fa una altra vegada l'acció del connector executat més recentment, usant les mateixes opcions que l'última vegada que es va executar. No mostra un diàleg ni una petició de confirmació.

[Nota] Nota

Tingueu en compte que aquesta ordre repeteix el connector executat més recentment, sense tenir en compte si està o no en el menú Filtres.

10.2.1. Activar l'ordre

  • You can access this command from the main menu through FiltersRepeat filter,

  • o amb la drecera de teclat Ctrl+F.