10.4. Přenastavit všechny filtry

Za normálních okolností se interaktivní zásuvné moduly vždy spouští s dialogem s přednastavenými hodnotami tak, jak byly naposledy použity. Většinou je to výhodné, ale pokud hodnoty nastavíte špatně a nepamatujete si původní fungující hodnoty, může to být protivné. Jedním možným řešením je restartovat celý Gimp, ale tento příkaz nabízí méně zoufalé řešení: resetuje nastavení pro všechny zásuvné moduly na výchozí hodnoty. Protože je to závažný krok a příkaz nelze vrátit zpět, budete požádáni o potvrzení vašeho úmyslu.

10.4.1. Activating the Command

  • You can access this command from the main menu through FiltersReset all Filters.