10.4. Επαναφορά όλων των φίλτρων

Κανονικά, κάθε φορά που τρέχετε ένα διαδραστικό πρόσθετο, ο διάλογος του εμφανίζεται με όλες τις αρχικές ρυθμίσεις στις ρυθμίσεις που χρησιμοποιήσατε την τελευταία φορά που το εκτελέσατε. Αυτό ίσως να είναι ένα πρόβλημα εάν κάνατε λάθος στις τιμές ρυθμίσεων και δεν μπορείτε να θυμηθείτε ποιες ήταν αρχικά. Ένας τρόπος ανάκτησης είναι να εγκαταλείψετε το GIMP και να επανεκκινήσετε, αλλά η εντολή Επαναφορά όλων των φίλτρων είναι μια ελαφρά λιγότερο δραστική λύση: επαναφέρει τις τιμές για όλα τα πρόσθετα στις αρχικές τους. Επειδή είναι ένα δραματικό βήμα, απαιτεί επιβεβαίωση ότι πραγματικά το θέλετε. Προσοχή: δεν μπορείτε να αναιρέσετε αυτήν την εντολή.

10.4.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • You can access this command from the main menu through FiltersReset all Filters.