12.3. Kontextová nápověda

Výběr této položky změní chování ukazatele myši tak, že zobrazí nápovědu pro tu část rozhraní Gimpu, na kterou kliknete (pokud je nápověda dostupná). Jednodušeji toho však můžete dosáhnout prostým stisknutím klávesy F1 v okamžiku, kdy je kurzor nad částí rozhraní, pro kterou žádáte nápovědu.

12.3.1. Activating the Command

  • You can access this command from the main menu through HelpContext Help,

  • or by using the keyboard shortcut Shift+F1.