12.3. Βοήθεια συνάφειας

Η εντολή Βοήθεια περιεχομένου κάνει το δείκτη του ποντικιού ευαίσθητο στα συμφραζόμενα και αλλάζει το σχήμα του σε «?». Μπορείτε έπειτα να πατήσετε σε ένα παράθυρο, διάλογο ή είσοδο μενού και το GIMP εμφανίζει βοήθεια για αυτό, εάν είναι διαθέσιμη. Μπορείτε επίσης να προσπελάσετε την εξειδικευμένη βοήθεια οποτεδήποτε πατώντας το πλήκτρο F1, ενώ ο δείκτης του ποντικιού υπερίπταται του αντικειμένου του οποίου θα θέλατε τη βοήθεια.

12.3.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • You can access this command from the main menu through HelpContext Help,

  • ή χρησιμοποιώντας την συντόμευση πληκτρολογίου Shift+F1.