5.8. Okno dle obrázku

Tato funkce upraví velikost okna obrázku tak, aby co nejlépe vyhovovalo obrázku. Pokud je obrázek příliš velký nebo malý, není okno upraveno přesně podle jeho velikosti, ale podle možností co nejrozumněji.

[Poznámka] Poznámka

Please note also that the behavior described here is not performed by GIMP itself, but by the window manager, a part of the operating system of your computer. For that reason, the functionality described may be different on your computer, or in the worst case, might not be available at all.

5.8.1. Activating the Command

  • You can access this command from the main menu through ViewShrink Wrap,

  • or by using the keyboard shortcut Ctrl+J.