5.8. Συρρίκνωση παραθύρου

Η εντολή Συρρίκνωση αναδίπλωσης κλιμακώνει το παράθυρο έτσι ώστε να είναι ακριβώς το ίδιο μέγεθος όπως η εικόνα στον τρέχοντα συντελεστή εστίασης. Εάν η εικόνα δεν ταιριάζει ολότελα στην οθόνη, το παράθυρο εικόνας μεγεθύνεται έτσι ώστε το μεγαλύτερο δυνατό τμήμα της εικόνας να εμφανίζεται. Παρακαλώ σημειώστε ότι το GIMP θα το κάνει αυτόματα εάν ορίσετε τις επιλογές «αλλαγή μεγέθους παραθύρου στην εστίαση» και «αλλαγή μεγέθους παραθύρου όταν αλλάζει το μέγεθος παραθύρου εικόνας» στη σελίδα παράθυρο εικόνας του διαλόγου προτιμήσεων.

[Σημείωση] Σημείωση

Παρακαλώ σημειώστε ότι η περιγραφόμενη συμπεριφορά εδώ δεν εκτελείται από το ίδιο το GIMP, αλλά από το «διαχειριστή παραθύρου» τμήμα του λειτουργικού συστήματος του υπολογιστή σας. Γιαυτό η περιγραφόμενη λειτουργικότητα ίσως να διαφέρει στον υπολογιστή σας, ή στη χειρότερη περίπτωση, μπορεί να μην είναι καθόλου διαθέσιμη.

5.8.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • You can access this command from the main menu through ViewShrink Wrap,

  • ή χρησιμοποιώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου Ctrl+J.