2.2. Προβλήματα γραμματοσειρών

In most cases, problems with fonts have been caused by malformed font files giving trouble to Fontconfig. If you experience crashes at start-up when GIMP scans your font directories, as a quick workaround you can start GIMP with the --no-fonts command line argument, but then you will not be able to use the text tool.

Μια συνηθισμένη πηγή σύγχυσης συμβαίνει στα συστήματα Windows, όταν το GIMP συναντά ένα λανθασμένο αρχείο γραμματοσειράς και παράγει ένα μήνυμα λάθους: αυτό προκαλεί την εμφάνιση ενός παραθύρου κονσόλας, έτσι ώστε να μπορείτε να δείτε το μήνυμα. Μην κλείσετε αυτό το παράθυρο κονσόλας. Είναι αβλαβές και κλείνοντας το, θα κλείσει το GIMP. Όταν αυτό συμβαίνει, φαίνεται συχνά στους χρήστες, ότι το GIMP έχει καταρρεύσει. Δεν συμβαίνει αυτό. Κλείνοντας το παράθυρο της κονσόλας προκαλεί στα Windows το κλείσιμο του GIMP. Δυστυχώς, αυτή η ενοχλητική κατάσταση προκαλείται από αλληλεπίδραση μεταξύ Windows και των συνδεμένων βιβλιοθηκών του GIMP: Αυτό δεν μπορεί να λυθεί μες το GIMP. Αυτό που πρέπει να κάνετε, εάν συμβεί, είναι να ελαχιστοποιήσετε το παράθυρο κονσόλας και να το αγνοήσετε.