3. Η έκδοση που άλλαξε τον κόσμο

Έκδοση 1.0

Το GIMP έκδοση 1.0 βγήκε στις 5 Ιουνίου του 1998. Τελικά το GIMP θεωρήθηκε αρκετά σταθερό για να εγγυηθεί μια παγκόσμια ανακοίνωση και επαγγελματική χρήση.

Έκδοση 1.2

Το GIMP έκδοση 1.2.0 εκδόθηκε στις 25 Δεκεμβρίου 2000. Συγκρινόμενο με την έκδοση 1.0, περιείχε κυρίως διορθώσεις και βελτιώσεις της διεπαφής χρήστη.