3.2. Δυναμικές

Οι δυναμικές εφαρμόζουν μια περισσότερο «πραγματική αίσθηση» στο πινέλο συνδέοντας μία ή περισσότερες παραμέτρους του πινέλου στον τρόπο χρήσης του πινέλου. Μπορεί για παράδειγμα να αφήσετε το πλάτος του μολυβιού να ποικίλει σύμφωνα με την ταχύτητα της γραφίδας ή του ποντικιού, να κάνετε τον κορεσμό χρώματος να εξαρτάται από την πίεση της γραφίδας, να κάνετε το χρώμα να αλλάξει καθώς αλλάζει η κατεύθυνση του πινέλου στον καμβά κ.ο.κ. Μπορεί να επιλέξετε μεταξύ πολλών προεπιλογών ή να ορίσετε τις δικές σας. Οι δυναμικές δημιουργούνται για να χρησιμοποιηθούν μαζί με τις πινακίδες σχεδίασης, αλλά κάποιες είναι διαθέσιμες χρησιμοποιώντας το ποντίκι.

Οι δυναμικές θα κάνουν μερικές από τις συμπεριφορές των εργαλείων σχεδίασης να δρουν περισσότερο ως τα φυσικά («πραγματικά») εργαλεία.

The Dynamics area in the Tool Option dialog shows from left to right, the button to open the list containing the available dynamic presets, a field displaying the name of the current preset, and rightmost the edit button. Click on the button to open the dialog window displaying the available dynamics presets and select another preset.

3.2.1. Ο διάλογος δυναμικών βαφής

Σχήμα 14.43. Ο διάλογος δυναμικών βαφής

Ο διάλογος δυναμικών βαφής

Το παράθυρο διαλόγου δυναμικών ζωγραφικής μπορεί να ανοιχτεί

 • from the main menu: WindowsDockable DialogsPaint Dynamics,

 • ή πατώντας στο κουμπί Άνοιγμα της επιλογής δυναμικών στη λίστα των δυναμικών προεπιλογών.

This dialog is a dockable dialog; see the section Τμήμα 2.3, «Διάλογοι και προσάρτηση» for help on manipulating it.

Από αυτόν τον διάλογο μπορείτε να επιλέξετε όλες τις διαθέσιμες προεπιλογές, όπως από τη λίστα των δυναμικών προεπιλογών. Επιπλέον υπάρχουν πέντε κουμπιά:

 • Επεξεργασία αυτής της δυναμικής: Πατώντας το θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία δυναμικής βαφής όπου θα μπορείτε να επεξεργαστείτε την επιλεγμένη δυναμική.

 • Δημιουργία νέας δυναμικής: Κάνει απλά αυτό.

 • Διπλασιασμός αυτής της δυναμικής: Δημιουργία αντιγράφου της επιλεγμένης δυναμικής.

 • Διαγραφή αυτής της δυναμικής: Διαγραφή της επιλεγμένης δυναμικής. Σημείωση: αυτό το πλήκτρο είναι απενεργοποιημένο για τις προεπιλεγμένες δυναμικές που παρέχονται με το GIMP.

 • Ανανέωση δυναμικών: Ενημέρωση του καταλόγου δυναμικών.

3.2.1.1. Μενού περιβάλλοντος δυναμικών

Σχήμα 14.44. Μενού περιβάλλοντος δυναμικών

Μενού περιβάλλοντος δυναμικών

Επισκόπηση

Μπορείτε να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος δυναμικής κάνοντας δεξιοπατώντας σε μια προεπιλεγμένη δυναμική. Οι περισσότερες από τις λειτουργίες των δυναμικών είναι επίσης διαθέσιμες μέσω πλήκτρων στο κάτω μέρος του διαλόγου δυναμικών. Αυτές οι λειτουργίες τεκμηριώνονται εκεί.

Επεξεργασία δυναμικών..., Νέες δυναμικές, Διπλασιασμός δυναμικών, Διαγραφή δυναμικών, Ανανέωση δυναμικών

Δείτε Διάλογος δυναμικών.

Αντιγραφή τοποθεσίας δυναμικών

Η επιλογή Αντιγραφή θέσης δυναμικής σάς επιτρέπει να αντιγράψετε τη διαδρομή της επιλεγμένης προεπιλογής δυναμικής στο πρόχειρο.

Εμφάνιση στη Διαχείριση αρχείων

Η επιλογή Εμφάνιση στη Διαχείριση αρχείων ανοίγει τη θέση της προεπιλεγμένης δυναμικής στην προεπιλεγμένη Διαχείριση αρχείων του συστήματός σας.

3.2.2. Επεξεργασία δυναμικών ζωγραφικής

Σχήμα 14.45. Διάλογος επεξεργασίας δυναμικών βαφής

Διάλογος επεξεργασίας δυναμικών βαφής

Ο επεξεργαστής δυναμικών βαφής μπορεί να κληθεί από:

 • το κουμπί επεξεργασίας στον διάλογο επιλογών εργαλείων,

 • από τον διάλογο επιλογής δυναμικών ζωγραφικής ή πατώντας το κουμπί Επεξεργασία δυναμικών ή το κουμπί Δημιουργία μιας νέας δυναμικής.

Επιλέξετε την επιθυμητή συμπεριφορά πατώντας στα μικρά τετράγωνα. Πατώντας μια δεύτερη φορά αποεπιλέγετε τη σημείωση.

[Σημείωση] Σημείωση

Οι προεγκατεστημένες δυναμικές είναι απενεργοποιημένες επειδή δεν μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις τους. Για την επεξεργασία των επιλογών πρέπει να δουλέψετε σε ένα αντίγραφο από μια από τις προεγκατεστημένες δυναμικές ή να δημιουργήσετε μια νέα δυναμική.

3.2.3. Ο πίνακας δυναμικών ζωγραφικής

Το κύριο μέρος του διαλόγου επεξεργασίας είναι ένας πίνακας, όπου μπορείτε να αποφασίσετε ποιες παράμετροι πινέλου πρέπει να επηρεαστούν από τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τη γραφίδα ή το ποντίκι. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε όσες παραμέτρους και συνδυασμούς παραμέτρων επιθυμείτε, αλλά συνήθως όσο λιγότερες τόσο καλύτερα.

Κάθε στήλη στον πίνακα αναπαριστά μια γραφίδα ή ενέργεια ποντικιού εκτός από τις τυχαίες λειτουργίες και τις λειτουργίες εξασθένησης. Όλες οι λειτουργίες δουλεύουν με γραφικές πινακίδες. Μερικές από τις λειτουργίες είναι επίσης διαθέσιμες χρησιμοποιώντας το ποντίκι. Αυτές οι λειτουργίες σημειώνονται στους πίνακες. Οι περιγραφές χρησιμοποιούν τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις όλων των λειτουργιών

 • Πίεση: Επιτρέπει να αποφασίσετε ποιες όψεις της ενέργειας του εργαλείου θα επηρεαστούν από το πάτημα της γραφίδας στην πινακίδα.

 • Ταχύτητα: (ποντίκι) Αυτή είναι η ταχύτητα του πινέλου.

 • Κατεύθυνση: (ποντίκι) Αυτή είναι η κατεύθυνση κίνησης του πινέλου.

 • Κλίση: Η συμπεριφορά της λειτουργίας εξαρτάται από την κλίση της γραφίδας.

 • Τροχός: Η έξοδος εξαρτάται από την περιστροφή της γραφίδας ή από τη ρύθμιση του τροχού στην πένα αερογράφου.

 • Τυχαία: (ποντίκι) Η διαλεγμένη επιλογή θα αλλάξει τυχαία.

 • Ξεθώριασμα: (ποντίκι) Η διαλεγμένη επιλογή θα δυναμώσει ή θα εξασθενήσει ανάλογα με τις ρυθμίσεις των επιλογών ξεθωριάσματος στο μενού επιλογών δυναμικών του διαλόγου επιλογών εργαλείων.

Κάθε γραμμή εμφανίζει μια παράμετρο πινέλου και επτά πλαίσια ελέγχου, ένα για κάθε ενέργεια. Συνδέετε τις παραμέτρους με τις ενέργειες πατώντας τα κατάλληλα πλαίσια. Πατώντας σε ένα επιλεγμένο πλαίσιο θα αποεπιλέξετε τη σύνδεση.

Αδιαφάνεια

Πίεση: Πατήστε πιο έντονα για να κάνετε τη σχεδίαση λιγότερο διαφανή.

Ταχύτητα: (ποντίκι) Η αδιαφάνεια μειώνεται καθώς η ταχύτητα της γραφίδας αυξάνεται.

Κατεύθυνση: (ποντίκι) Η αδιαφάνεια εξαρτάται από την κατεύθυνση της γραφίδας ή του ποντικιού. Το αποτέλεσμα φαίνεται να έχει μια ενσωματωμένη αίσθηση τυχαιότητας.

Κλίση: Η αδιαφάνεια εξαρτάται από την κλίση της γραφίδας.

Wheel

Τυχαία: (ποντίκι) Η αδιαφάνεια αλλάζει τυχαία στο διάστημα που ορίστηκε από τον ολισθητή αδιαφάνειας στον διάλογο επιλογών εργαλείων.

Ξεθώριασμα: (ποντίκι) Ξεκινώντας με πλήρη διαφάνεια και τελειώνοντας με την ορισμένη αδιαφάνεια από τον ολισθητή αδιαφάνειας στον διάλογο επιλογών εργαλείων.

Μέγεθος

Πίεση: Πατήστε πιο έντονα για να κάνετε το πινέλο πιο πλατύ.

Ταχύτητα: (ποντίκι) Αυξάνοντας την ταχύτητα μειώνεται το πλάτος του πινέλου.

Κατεύθυνση: (ποντίκι) Το μέγεθος του πινέλου εξαρτάται από την κατεύθυνση κίνησης της γραφίδας ή του ποντικιού. Το αποτέλεσμα φαίνεται να έχει μια ενσωματωμένη αίσθηση τυχαιότητας.

Κλίση: Το μέγεθος του πινέλου εξαρτάται από την κλίση της γραφίδας.

Wheel

Τυχαία: (ποντίκι) Το μέγεθος του πινέλου αλλάζει τυχαία μέχρι το ορισμένο μέγεθος στον ολισθητή μεγέθους πινέλου στον διάλογο επιλογών εργαλείων.

Ξεθώριασμα: (ποντίκι) Ξεθωριάζει από ένα στενό πινέλο στο ορισμένο μέγεθος στον ολισθητή μεγέθους πινέλου στον διάλογο επιλογών εργαλείων.

Γωνία

Χρώμα

Από προεπιλογή το χρώμα επιλέγεται από το χρώμα προσκηνίου στην εργαλειοθήκη. Όμως, εάν το χρώμα ενεργοποιείται στον επεξεργαστή δυναμικών, το χρώμα συλλέγεται στη θέση του από την ενεργή διαβάθμιση.

Ταχύτητα: (ποντίκι) Σε χαμηλές ταχύτητες το χρώμα συλλέγεται από τα δεξιά της διαβάθμισης. Καθώς η ταχύτητα αυξάνει το χρώμα επιλέγεται όλο και πιο πολύ από τα αριστερά της διαβάθμισης.

Κατεύθυνση: (ποντίκι) Η κατεύθυνση προσδιορίζει από πού επιλέγεται το χρώμα στη διαβάθμιση. Το αποτέλεσμα φαίνεται να δουλεύει λίγο τυχαία.

Τυχαία: (ποντίκι) Το χρώμα επιλέγεται τυχαία από τη διαβάθμιση.

Ξεθώριασμα: (ποντίκι) Το αρχικό χρώμα συλλέγεται από τα αριστερά της διαβάθμισης και έπειτα όλο και πιο πολύ από τα δεξιά κατά τη διάρκεια της πινελιάς. Η συμπεριφορά του ξεθωριάσματος ορίζεται στις επιλογές ξεθωριάσματος στον διάλογο επιλογών εργαλείων.

Σκληρότητα

Η επιλογή σκληρότητας είναι χρήσιμη μόνο για ασαφή πινέλα.

Ταχύτητα: (ποντίκι) Σε χαμηλή ταχύτητα το πινέλο είναι σκληρό και γίνεται πιο ασαφές καθώς η ταχύτητα αυξάνει.

Τυχαία: (ποντίκι) Η ασάφεια του πινέλου ποικίλει τυχαία.

Ξεθώριασμα:(ποντίκι) Το πινέλο γίνεται λιγότερο ασαφές κατά τη διάρκεια της πινελιάς. Η συμπεριφορά του ξεθωριάσματος ορίζεται στις επιλογές ξεθωριάσματος στον διάλογο επιλογών εργαλείων.

Δύναμη

Αναλογία διαστάσεων

Ο ολισθητής αναλογίας διαστάσεων στον διάλογο επιλογών εργαλείων πρέπει να οριστεί σε άλλες τιμές από την προεπιλεγμένη τιμή 0,00 για την ενεργοποίηση των δυναμικών. Εάν ο ολισθητής αναλογίας διαστάσεων οριστεί σε μια αρνητική τιμή το πλάτος του πινέλου θα μεταβάλλεται ενώ το ύψος του πινέλου είναι σταθερό. Εάν ο ολισθητής οριστεί σε θετική τιμή μόνο το ύψος του πινέλου θα μεταβάλλεται.

Ταχύτητα: (ποντίκι) Η αναλογία διαστάσεων του πινέλου (πλάτος / ύψος) ποικίλει με την ταχύτητα του πινέλου.

Κατεύθυνση: (ποντίκι) Η αναλογία διαστάσεων του πινέλου μεταβάλλεται με την κατεύθυνση κίνησης του πινέλου. Το αποτέλεσμα φαίνεται να έχει μια ενσωματωμένη αίσθηση τυχαιότητας.

Τυχαία: (ποντίκι) Η αναλογία διαστάσεων του πινέλου ποικίλει τυχαία.

Ξεθώριασμα: (ποντίκι) Εάν ο ολισθητής αναλογίας διαστάσεων οριστεί σε μια θετική τιμή το πινέλο θα ξεθωριάσει από το πλήρες ύψος στην αρχή της πινελιάς στο ύψος που ορίστηκε από τον ολισθητή της αναλογίας διαστάσεων. Εάν ο ολισθητής ορίζεται σε μια αρνητική τιμή το πινέλο ξεθωριάζει από το πλήρες πλάτος στο πλάτος που ορίστηκε από τον ολισθητή αναλογίας διαστάσεων. Η συμπεριφορά του ξεθωριάσματος ορίζεται στις επιλογές ξεθωριάσματος στον διάλογο επιλογών εργαλείων.

Διάκενο

Διάκενο είναι η απόσταση μεταξύ των σημαδιών που ορίστηκαν από το πινέλο όταν σχεδιάζονται γραμμές. Με ορισμένη αυτήν την επιλογή το διάκενο επηρεάζεται από το πώς χρησιμοποιείται η γραφίδα ή το ποντίκι.

Ταχύτητα: (ποντίκι) Το διάκενο μεταξύ των ιχνών του πινέλου αυξάνεται με την αυξανόμενη ταχύτητα.

Κατεύθυνση: (ποντίκι) Το διάκενο μεταβάλλεται με την κατεύθυνση κίνησης του πινέλου. Το αποτέλεσμα φαίνεται να έχει μια ενσωματωμένη αίσθηση τυχαιότητας.

Τυχαία: (ποντίκι) Το διάκενο ποικίλει τυχαία.

Ξεθώριασμα: (ποντίκι) Ξεκινά με πλατύ διάκενο και σταδιακά το διάκενο γίνεται πιο στενό. Η συμπεριφορά του ξεθωριάσματος ορίζεται από τις επιλογές ξεθωριάσματος στον διάλογο επιλογών εργαλείων.

Ρυθμός

Αυτή η επιλογή εφαρμόζεται στον αερογράφο, στο εργαλείο θόλωσης/όξυνσης και στο εργαλείο μουτζούρας, που όλα τους έχουν χρονοεξαρτώμενα αποτελέσματα.

Οι ενέργειες αυτών των εργαλείων είναι λίγο-πολύ γρήγορες. Η ποσότητα της τιμής εξαρτάται από τον ορισμό του ολισθητή τιμής στον διάλογο επιλογών εργαλείου.

Ροή

Σημαντικό μόνο για τον αερογράφο: δίνεται περισσότερη ή λιγότερη βαφή. Η ποσότητα της ροής εξαρτάται από την ρύθμιση του ολισθητή ροής στον διάλογο επιλογών εργαλείων.

Τρέμουλο

Κανονικά το πινέλο σχεδιάζει μια γραμμή αποτυπώνοντας τα σημεία του πινέλου κοντά. Η προσθήκη τρέμουλου σημαίνει ότι τα ίχνη του πινέλου διασκορπίζονται κατά μήκος της γραμμής. Η ποσότητα διασποράς εξαρτάται από τον ορισμό του ολισθητή τρέμουλου στο παράθυρο διαλόγου επιλογών εργαλείου.

Ταχύτητα: Σε χαμηλή ταχύτητα τα ίχνη του πινέλου επεκτείνονται σύμφωνα με την ορισμένη τιμή στον ολισθητή ποσότητας τρέμουλου. Καθώς η ταχύτητα αυξάνει η ποσότητα διασποράς μειώνεται.

Ταχύτητα: (ποντίκι) Σε χαμηλή ταχύτητα τα ίχνη του πινέλου επεκτείνονται σύμφωνα με την ορισμένη τιμή στον ολισθητή ποσότητας τρέμουλου. Καθώς η ταχύτητα αυξάνει η ποσότητα διασποράς μειώνεται.

Κατεύθυνση: (ποντίκι) Η επίδραση του τρέμουλου εξαρτάται από την κατεύθυνση του πινέλου. Το αποτέλεσμα φαίνεται να έχει μια ενσωματωμένη αίσθηση τυχαιότητας.

Τυχαία: (ποντίκι) Το τρέμουλο ποικίλει τυχαία.

Ξεθώριασμα: (ποντίκι) Ξεκινά χωρίς τρέμουλο και τελειώνει με την ποσότητα του ορισμένου τρέμουλου στον ολισθητή ποσότητας τρέμουλου. Η συμπεριφορά του ξεθωριάσματος ορίζεται από τις επιλογές ξεθωριάσματος στον διάλογο επιλογών εργαλείων.

3.2.4. Προσαρμογή των δυναμικών

Σχήμα 14.46. Προσαρμογή των δυναμικών

Προσαρμογή των δυναμικών

Εάν οι τρέχουσες επιλογές δεν σας ικανοποιούν, μπορείτε να τις μικρορυθμίσετε από τον επεξεργαστή δυναμικών ζωγραφικής. Πατήστε στο κάτω βέλος για να ανοίξετε το πτυσσόμενο μενού και έπειτα επιλέξτε ποια επιλογή θα αλλάξετε.

Σχήμα 14.47. Η καμπύλη μικρορύθμισης

Η καμπύλη μικρορύθμισης

Πατήστε σε μια από τις επιλογές για να ανοίξετε τον διάλογο προσαρμογής. Το ανώτερο μέρος του διαλόγου περιέχει μια καμπύλη όπου μπορείτε να ρυθμίσετε τη συμπεριφορά των επιλεγμένων παραμέτρων που διαλέχτηκαν στο κάτω μέρος του διαλόγου. Μπορείτε να μεταφέρετε την καμπύλη δείχνοντας την με τον δείκτη ποντικιού, κρατώντας πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού και μετακινώντας της καμπύλη όπου θέλετε μέσα στο διάγραμμα.

3.2.5. Παραδείγματα δυναμικών

Σχήμα 14.48. Επιλογές δυναμικών

Επιλογές δυναμικών

The brush strokes examples

Επιλογές δυναμικών

Image 5: Brush size: Fade curve

Επιλογές δυναμικών

Image 6: Color: Fade curve


Τα εμφανιζόμενα παραδείγματα είναι πολύ σύντομα, αλλά θα σας δώσουν ίσως μια ιδέα πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες. Νιώστε ελεύθεροι να δοκιμάσετε άλλους συνδυασμούς. Σε αυτά τα παραδείγματα το χρώμα προσκηνίου ορίζεται σε γαλάζιο (#0000ff) και το χρώμα παρασκηνίου σε κίτρινο (#ffff00). Ξεθώριασμα: 200 εικονοστοιχεία. Το μέγεθος του πινέλου βαφής: 72. Όλες οι άλλες ρυθμίσεις είναι οι προεπιλεγμένες τιμές εκτός από τις αλλαγμένες τιμές.

 • Το παράδειγμα 1 εμφανίζει το αποτέλεσμα όταν το μέγεθος πινέλου συνδέεται με το ξεθώριασμα. Προεπιλεγμένες επιλογές. Το μέγεθος του πινέλου ξεκινά ως μηδέν και αυξάνεται στο ορισμένο μέγεθος στον ολισθητή μεγέθους πινέλου στον διάλογο επιλογών εργαλείων.

 • Στο παράδειγμα 2 το μέγεθος του πινέλου είναι ακόμα συνδεμένο με το εργαλείο ξεθωριάσματος, αλλά η καμπύλη ξεθωριάσματος ορίζεται όπως στην εικόνα 5. Το μέγεθος του πινέλου ξεκινά στο μηδέν, δυναμώνει σε πλήρες μέγεθος και έπειτα εξασθενεί πάλι στο μηδέν.

  Το πλήρες μήκος ξεθωριάσματος ορίζεται μαζί με τον άξονα x από αριστερά προς τα δεξιά. Ο άξονας y καθορίζει το μέγεθος του πινέλου. Στο τέλος το μέγεθος του πινέλου είναι μηδέν και στην κορυφή του διαγράμματος το πινέλο ορίζεται σε πλήρες μέγεθος σύμφωνα με το ορισμένο μέγεθος στον ολισθητή στον διάλογο επιλογών πινέλου. Μελετήστε το παράδειγμα και την καμπύλη για να δείτε τη σχέση.

 • Στο παράδειγμα 3 το μέγεθος του πινέλου αποσυνδέεται από το εργαλείο ξεθωριάσματος. Το χρώμα συνδέει την επιλογή ξεθωριάσματος με την ορισμένη καμπύλη όπως στην εικόνα 6. Στην αρχή της σχεδίασης το χρώμα επιλέγεται από την αριστερή πλευρά της διαβάθμισης, έπειτα σταδιακά περισσότερο από την δεξιά πλευρά της διαβάθμισης και έπειτα τελικά εξασθενεί πίσω στην αριστερή πλευρά πάλι.

  Ως συνήθως ο άξονας x είναι το συνολικό μήκος ξεθωριάσματος. Όταν η καμπύλη είναι κοντά στο τέλος του διαγράμματος το χρώμα επιλέγεται από την αριστερή πλευρά της διαβάθμισης. Με την καμπύλη στην κορυφή του διαγράμματος το χρώμα επιλέγεται από τη δεξιά πλευρά της διαβάθμισης.

 • Το τελευταίο παράδειγμα εμφανίζει έναν συνδυασμό αυτών των δύο ρυθμίσεων. Και το μέγεθος του πινέλου και το χρώμα συνδέονται σε μια λειτουργία ξεθωριάσματος με τις ορισμένες καμπύλες όπως στην εικόνα 5 και 6.

3.2.6. Επιλογές δυναμικών

Σχήμα 14.49. Επιλογές δυναμικών

Επιλογές δυναμικών

Πολλές συμπεριφορές δυναμικών εξαρτώνται επίσης από τις ρυθμίσεις των επιλογών δυναμικών στον διάλογο επιλογών εργαλείων και αντίστροφα. Για παράδειγμα το ξεθώριασμα δεν θα δουλέψει εάν δεν εφαρμοστεί στην ενότητα δυναμικών.

Επιλογές ξεθωριάσματος

Αυτός ο ολισθητής καθορίζει το μήκος του ξεθωριάσματος. Τι θα συμβεί πράγματι εξαρτάται από τη ρύθμιση της δυναμικής. Εάν οριστεί σε επίδραση στο χρώμα για παράδειγμα, το χρώμα θα παρθεί από την τρέχουσα διαβάθμιση που ξεκινά από τα αριστερά της διαβάθμισης και μετακινείται προς τα δεξιά της.

Οι επιλογές ξεθωριάσματος έχουν μια πτυσσόμενη λίστα που καθορίζει πώς επαναλαμβάνεται το ξεθώριασμα.

Σχήμα 14.50. Επεξήγηση των αποτελεσμάτων των τριών επιλογών επανάληψης διαβάθμισης, για τη διαβάθμιση αφηρημένο 2.

Επεξήγηση των αποτελεσμάτων των τριών επιλογών επανάληψης διαβάθμισης, για τη διαβάθμιση αφηρημένο 2.

Διαβάθμιση αφηρημένο2

Επεξήγηση των αποτελεσμάτων των τριών επιλογών επανάληψης διαβάθμισης, για τη διαβάθμιση αφηρημένο 2.

Καμία

Επεξήγηση των αποτελεσμάτων των τριών επιλογών επανάληψης διαβάθμισης, για τη διαβάθμιση αφηρημένο 2.

Πριονωτή

Επεξήγηση των αποτελεσμάτων των τριών επιλογών επανάληψης διαβάθμισης, για τη διαβάθμιση αφηρημένο 2.

Τριγωνική


Αυτή η επιλογή καθορίζει τι συμβαίνει εάν η πινελιά επεκτείνεται παραπέρα από το παραπάνω καθορισμένο μήκος από τον ολισθητή. Υπάρχουν τρεις δυνατότητες:

 • Τίποτα σημαίνει ότι το χρώμα από το άκρο της διαβάθμισης θα χρησιμοποιηθεί σε όλο το υπόλοιπο της πινελιάς·

 • Πριονωτό κύμα σημαίνει ότι η διαβάθμιση θα ξαναρχίσει από την αρχή, που συχνά θα παράξει μια χρωματική ασυνέχεια·

 • Τριγωνικό κύμα σημαίνει ότι η διαβάθμιση θα διασχιστεί αντίθετα, μετά την αναπήδηση πίσω και μπρος μέχρι το τέλος της πινελιάς.

Επιλογές χρωμάτων

Εδώ μπορείτε να επιλέξετε ποια διαβάθμιση θα χρησιμοποιήσετε ως πηγή χρώματος όταν χρησιμοποιείτε το πινέλο με τον ορισμό επιλογής χρώματος. Πατήστε στο πλαίσιο που εμφανίζει τη διαβάθμιση για να την αλλάξετε σε μια άλλη από τη λίστα διαβαθμίσεων.

Εάν καμιά από τις επιλογές χρώματος δεν επιλεγεί στη τρέχουσα χρησιμοποιούμενη δυναμική, το πινέλο θα χρησιμοποιήσει το ορισμένο χρώμα προσκηνίου στην εργαλειοθήκη.