3.4. Χρήση εξωτερικών προγραμμάτων

Το GIMP χρησιμοποιεί πρόσθετα για ανάγνωση και γράψιμο όλων των μορφών αρχείων εκτός από XCF. Αυτά τα πρόσθετα μπορεί να χρησιμοποιούν εξωτερικές βιβλιοθήκες ή προγράμματα. Για παράδειγμα, το GIMP δεν υποστηρίζει άμεσα το PDF και το PostScript. Αντί γι' αυτό, για διάβασμα (ή γράψιμο) αρχείων PDF (επέκταση αρχείων .pdf) και PostScript (επέκταση αρχείου .ps, ή .eps), το GIMP χρειάζεται ένα ισχυρό ελεύθερο πρόγραμμα λογισμικού που λέγεται Ghostscript.

Οι διανομές Linux σχεδόν πάντοτε έρχονται με το Ghostscript ήδη εγκατεστημένο (όχι απαραίτητα με την πιο πρόσφατη έκδοση). Για τα Windows το Ghostscript[GHOSTSCRIPT] συμπεριλαμβάνεται στην εγκατάσταση, έτσι δεν χρειάζεται να εγκατασταθεί ξεχωριστά.