3. Άνοιγμα αρχείων

Υπάρχουν πολλοί τρόποι ανοίγματος μιας υπάρχουσας εικόνας στο GIMP:

3.1. Άνοιγμα αρχείου

The most obvious way to open an existing image is the menu. Use FileOpen to open the Open Image dialog, allowing you to navigate to the file and click on its name. This method works well if you know the name and location of the file you want to open. Although the Open Image dialog does have a preview pane, it is not convenient (easy) to find an image based on a thumbnail.

[Σημείωση] Σημείωση

Όταν ανοίγετε ένα αρχείο, το GIMP πρέπει να προσδιορίσει τον τύπο του αρχείου. Δυστυχώς, η επέκταση αρχείου, όπως .jpg, δεν είναι αξιόπιστη: οι επεκτάσεις αρχείων ποικίλλουν από σύστημα σε σύστημα· οποιοδήποτε αρχείο μπορεί να μετονομαστεί έχοντας οποιαδήποτε επέκταση και υπάρχουν πολλοί λόγοι γιατί το όνομα ενός αρχείου μπορεί να μην έχει επέκταση. Το GIMP αρχικά προσπαθεί να αναγνωρίσει ένα αρχείο εξετάζοντας τα περιεχόμενά του - οι περισσότερες από τις συνήθως χρησιμοποιούμενες μορφές αρχείων έχουν«μαγικές επικεφαλίδες» που επιτρεπούν να αναγνωριστούν. Μόνο εάν το μαγικό δεν αποφέρει αποτελέσματα καταφεύγει το GIMP στη χρήση επέκτασης.

Σχήμα 5.4. Ο διάλογος «άνοιγμα εικόνας»

Ο διάλογος «άνοιγμα εικόνας»

Το GIMP 2.2 εισήγαγε έναν νέο διάλογο Άνοιγμα εικόνας που δίνει πολλές δυνατότητες βοήθειας για γρήγορη περιήγηση σ' ένα αρχείο. Ίσως η πιο σημαντική είναι η ικανότητα δημιουργίας «σελιδοδεικτών», ή τοποθεσιών, για φακέλους που χρησιμοποιείτε συχνά. Ο κατάλογος των σελιδοδεικτών εμφανίζεται στην αριστερή πλευρά του διαλόγου. Οι σελιδοδείκτες στην κορυφή, όπως η «επιφάνεια εργασίας», εμφανίζονται αυτόματα. Χρησιμοποιείστε το πλήκτρο Προσθήκη για να προσθέσετε τον τρέχοντα κατάλογο στη λίστα. Χρησιμοποιείστε το πλήκτρο Αφαίρεση, για να διώξετε τον επιλεγμένο σελιδοδείκτη. Διπλοπατήστε σε ένα σελιδοδείκτη για να περιηγηθείτε αμέσως σε αυτόν τον κατάλογο.

Το κέντρο του διαλόγου περιέχει μια λίστα των περιεχομένων του επιλεγμένου καταλόγου. Υποκατάλογοι εμφανίζονται στην κορυφή της λίστας και τα αρχεία από κάτω. Από προεπιλογή, όλα τα αρχεία στον κατάλογο αναφέρονται, αλλά μπορείτε να περιορίσετε τη λίστα σε αρχεία εικόνας συγκεκριμένου τύπου, χρησιμοποιώντας το μενού επιλογή τύπου αρχείου που εμφανίζεται κάτω από τη λίστα καταλόγων.

Όταν επιλέγετε μια εγγραφή αρχείου εικόνας στη λίστα, μια προεπισκόπηση εμφανίζεται στη δεξιά πλευρά του διαλόγου, μαζύ με μερικές βασικές πληροφορίες για την εικόνα. Σημειώστε ότι οι προεπισκοπήσεις είναι λανθάνουσες, όταν δημιουργούνται και υπάρχουν μερικά πράγματα, που μπορείτε να κάνετε, μπορούν να προκαλέσουν μια επισκόπηση όχι σωστή. Εάν υποπτεύεστε ότι αυτό συμβαίνει, μπορείτε να εξαναγκάσετε μια νέα προεπισκόπηση να δημιουργηθεί κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Ctrl και πατώντας στην περιοχή προεπισκόπησης.

Από προεπιλογή, ένα πλαίσιο κειμένου τοποθεσία εμφανίζεται στο διάλογο άνοιγμα αρχείου. Εάν λείπει, τότε ο συνδυασμός πλήκτρων Ctrl+L εναλλάσσει αυτό το πλαίσιο κειμένου. Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε στο εικονίδιο του χαρτιού και του μολυβιού στηνεπάνω αριστερή γωνία για εναλλαγή του πλαισίου κειμένου.

[Σημείωση] Σημείωση

If you select a file name from the list, and click the Open button in the lower right corner or the dialog, it is almost always true that GIMP will automatically determine the file type for you. On rare occasions, mainly if the file type is unusual and the name lacks a meaningful extension, GIMP may fail to correctly identify the file type. Use Select File Type at the bottom of the dialog to manually specify the file type if this is required. More commonly, though, if GIMP fails to open an image file, it is either corrupt or not a supported format.

3.1.1. Εισαγωγή από PDF

Εάν επιλέξετε να ανοίξετε ένα αρχείο PDF, το GIMP θα εμφανίσει έναν πρόσθετο διάλογο με ειδικές επιλογές για αυτόν τον τύπο αρχείου.

Επιλογή σελίδας

Μπορείτε να επιλέξετε σελίδες πληκτρολογώντας έναν ή περισσότερους αριθμούς σελίδας ή περιοχών, διαχωριζόμενες με κόμμα. Παραδείγματος χάρη, το 4-7,9 επιλέγει τις σελίδες 4,5,6,7 και 9 του εγγράφου. Η προεπιλογή είναι η επιλογή όλων των σελίδων του εγγράφου.

Άνοιγμα σελίδων ως

Εάν αυτό οριστεί σε Εικόνες, τότε το GIMP θα ανοίξει καθεμιά από τις επιλεγμένες σελίδες ως ξεχωριστή εικόνα. Εάν οριστεί σε Στρώσεις, τότε το GIMP θα δημιουργήσει μια εικόνα με καθεμιά από τις επιλεγμένες σελίδες στη δικιά της στρώση.

Μέγεθος εικόνας

Το μέγεθος της δημιουργούμενης εικόνας ελέγχεται από τις ρυθμίσεις πλάτος, ύψος και ανάλυση. Ένα έγγραφο PDF περιέχει πληροφορίες για το πλάτος και το ύψος του σε μονάδες φυσικού μεγέθους· έτσι έχει νόημα να ορίσετε το πλάτος ή το ύψος της εικόνας σε εικονοστοιχεία ή την ανάλυσή της σε εικονοστοιχεία ανά φυσική μονάδα μεγέθους: καθώς ορίζετε οποιαδήποτε από αυτές τις τρεις παραμέτρους, οι άλλες δύο θα προσαρμοστούν αυτόματα για να ταιριάξουν.

Χρήση εξομάλυνσης

Σημειώστε αυτό το πλαίσιο για να εφαρμόσετε εξομάλυνση στο κείμενο της εικόνας.

3.1.2. Εισαγωγή από PostScript

Εάν επιλέξετε ένα αρχείο PostScript για να ανοίξετε, το GIMP θα εμφανίσει έναν πρόσθετο διάλογο με ειδικές επιλογές για αυτόν τον τύπο αρχείου.

Επιλογή σελίδας

Μπορείτε να επιλέξετε σελίδες πληκτρολογώντας έναν ή περισσότερους αριθμούς σελίδας ή περιοχών, διαχωριζόμενες με κόμμα. Παραδείγματος χάρη, το 4-7,9 επιλέγει τις σελίδες 4,5,6,7 και 9 του εγγράφου. Η προεπιλογή είναι η επιλογή όλων των σελίδων του εγγράφου. Σημείωση: αυτό είναι ορατό μόνο εάν υπάρχουν περισσότερες από μία σελίδες.

Άνοιγμα σελίδων ως

Εάν αυτό οριστεί σε Εικόνες, τότε το GIMP θα ανοίξει καθεμιά από τις επιλεγμένες σελίδες ως ξεχωριστή εικόνα. Εάν οριστεί σε Στρώσεις, τότε το GIMP θα δημιουργήσει μια εικόνα με καθεμιά από τις επιλεγμένες σελίδες στη δικιά της στρώση. Σημείωση: αυτό είναι ορατό μόνο εάν υπάρχουν περισσότερες από μία σελίδες.

Απόδοση

Το μέγεθος της δημιουργούμενης εικόνας ελέγχεται από τις ρυθμίσεις πλάτος, ύψος και ανάλυση. Ένα έγγραφο PostScript περιέχει πληροφορίες για το πλάτος και το ύψος του σε μονάδες φυσικού μεγέθους· έτσι έχει νόημα να ορίσετε το πλάτος ή το ύψος της εικόνας σε εικονοστοιχεία ή την ανάλυσή της σε εικονοστοιχεία ανά φυσική μονάδα μεγέθους: καθώς ορίζετε οποιαδήποτε από αυτές τις τρεις παραμέτρους, οι άλλες δύο θα προσαρμοστούν αυτόματα για να ταιριάξουν.

Χρωματισμός

Επιλέξτε ασπρόμαυρη για να κάνετε το GIMP να δημιουργήσει την εικόνα ως εικόνα από ευρετήριο 2 χρωμάτων, γκρίζο για εικόνα γκρίζας κλίμακας, ή χρωματιστή για εικόνα RGB (δείτε Τμήμα 1, «Τύποι εικόνας» για πλήρη εξήγηση αυτών των διαφορετικών καταστάσεων εικόνας). Εάν επιλέξετε Αυτόματο τότε το GIMP θα προσπαθήσει να καθορίσει την πιο κατάλληλη κατάσταση από τα περιεχόμενα του αρχείου.

Δοκιμάστε το πλαίσιο οριοθέτησης

Εάν αυτό είναι σημειωμένο, το GIMP θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες του πλαισίου οριοθέτησης στο αρχείο PostScript για να καθορίσει πόσο μέρος της σελίδας θα χρησιμοποιήσει: στην ουσία, αυτό είναι ισοδύναμο με την περικοπή κενού χώρου από τα άκρα της εικόνας. Είναι δυνατό ένα αρχείο PostScript να μην περιέχει πληροφορίες πλαισίου οριοθέτησης, οπότε αυτή η επιλογή θα αγνοηθεί.

Εξομάλυνση

Μπορείτε να επιλέξετε να κάνετε το GIMP να εφαρμόσει εξομάλυνση ξεχωριστά για κείμενο και για γραφικά στην εισαγόμενη εικόνα. Μπορεί να εφαρμοστεί είτε ασθενής, είτε ισχυρή εξομάλυνση: συνήθως επιλέγεται η ισχυρή.