3.13. Buffer

Šiame pomeniu esančios komandos veikia pavadintus buferius. Norėdami pamatyti ir tvarkyti visus savo sukurtus pavadintus buferius, galite naudoti Buferių dialogą.

3.13.1. Activating the Submenu

You can access this submenu from the main menu through EditBuffer.

3.13.2. Pomeniu įrašai

Cut Named…

Komanda Iškirpti pavadintą iškerpa pažymėjimo iš aktyvaus sluoksnio turinį įprastu būdu, tačiau užuot saugojus turinį visuotinėje iškarpinėje, ji jį saugo specialiame buferyje, kurį pavadinate iškeliamame dialoge.

Copy Named…

Komanda Kopijuoti pavadintą kopijuoja pažymėjimo iš aktyvaus sluoksnio turinį įprastu būdu, tačiau užuot saugojus turinį visuotinėje įrankinėje, ji saugoja jį specialiame buferyje, kurį pavadinate iškeliamame dialoge.

Copy Visible Named…

Komanda Kopijuoti matomą pavadintą kopijuoja pažymėjimo iš visų matomų sluoksnių turinį įprastu būdu, tačiau užuot saugojus turinį visuotinėje įrankinėje, ji saugoja jį specialiame buferyje, kurį pavadinate iškeliamame dialoge.

Paste Named…

The Paste Named command simply brings up the Buffers dialog. By selecting one of the listed buffers, and pressing one of the buttons at the bottom, you have several options to paste a buffer into the current image or as a new image.