3.14. Išvalyti

Komanda Išvalyti ištrina viską dabartiniame pažymėjime. Jeigu nėra dabartinio pažymėjimo, pašalinamas aktyvaus sluoksnio turinys. Jeigu aktyviame sluoksnyje yra alfa kanalas, ištrintas pažymėjimas padaromas permatomu. Galite atstatyti permatomos srities spalvą Trintuko įrankiu, nustatę jį į Antitrintuką. Jeigu sluoksnyje nėra alfa kanalo, ištrinta sritis yra užpildoma dabartine fono spalva.

Išvalius pažymėjimą pats pažymėjimas neištrinamas. Skirtingai nei komanda Iškirpti, komanda Išvalyti neįdeda ištrinto turinio iškarpinėje ir iškarpinės turinys yra nepaliestas.

3.14.1. Komandos aktyvavimas

  • You can access this command from the main menu through EditClear,

  • or by using the keyboard shortcut Delete.