3.16. Užpildyti fono spalva

Komanda Užpildyti fono spalva užpildo aktyvaus sluoksnio pažymėjimą vientisa spalva, parodyta kaip fono spalva įrankinės spalvų srityje. (Ši spalva taip pat parodyta šio meniu įrašo kairėje). Jeigu kai kurios paveikslėlio sritys yra pažymėtos tik dalinai (pavyzdžiui, kaip pažymėjimo išliejimo rezultatas), jos užpildomos proporcingai jų pažymėjimo dydžiui.

[Pastaba] Pastaba

Atminkite, kad jeigu paveikslėlyje nėra pažymėjimo, užpildomas visas aktyvus sluoksnis.

3.16.1. Komandos aktyvavimas

  • You can access this command from the main menu through EditFill with BG Color,

  • arba naudojant klavišų kombinaciją Ctrl+..

[Pastaba] Pastaba

Jūs taip pat galite užpildyti pažymėjimą spustelėdami ir vilkdami įrankinėje parodytą fono spalvą.