3.17. Užpildyti raštu

Komanda Užpildyti raštu užpildo sluoksnio pažymėjimą raštu, parodytu įrankinės teptuko / rašto / gradiento srityje. (Šis raštas taip pat parodytas šio meniu įrašo kairėje). Jeigu kai kurios paveikslėlio sritys yra pažymėtos tik dalinai (pavyzdžiui, kaip pažymėjimo išliejimo rezultatas), jos užpildomos proporcingai jų pažymėjimo dydžiui.

Kitą raštą galite pasirinkti naudodami Raštų dialogą.

[Pastaba] Pastaba

Atminkite, kad jeigu paveikslėlyje nėra pažymėjimo, užpildomas visas aktyvus sluoksnis.

3.17.1. Komandos aktyvavimas

  • You can access this command from the main menu through EditFill with Pattern,

  • arba naudojant klavišų kombinaciją Ctrl+;.