7.39. Alfa į pažymėjimą

Komanda Alfa į pažymėjimą sukuria pažymėjimą dabartiniame sluoksnyje iš alfa kanalo, kuris užkoduoja permatomumą. Nepermatomos sritys yra visiškai pažymimos, permatomos sritys yra nepažymimos, dalinai permatomos sritys pažymimos dalinai. Šis pažymėjimas pakeičia esamą pažymėjimą. Pats alfa kanalas nepakeičiamas.

Kitos šios operacijų grupės komandos yra panašios, išskyrus tai, kad užuot visiškai pakeitę esamą pažymėjimą pažymėjimu sukurtu iš alfa kanalo, jos arba prideda du pažymėjimus, atima alfa kanalą iš esamo pažymėjimo, arba sukuria pažymėjimą, kuris yra šių dviejų sankirta.

7.39.1. Activating the Command

  • You can access this command from the main menu through LayerTransparencyAlpha to Selection.

  • arba iškeliamame meniu, kuris parodomas dešiniuoju pelės mygtuku spustelėjus Sluoksnių dialoge aktyvų sluoksnį.

7.39.2. Pavyzdys

Pav. 16.107. Pritaikoma Alfa į pažymėjimą

Pritaikoma „Alfa į pažymėjimą“
Pritaikoma „Alfa į pažymėjimą“

Nepermatomi aktyvaus sluoksnio pikseliai buvo pakeisti esamu stačiakampiu pažymėjimu.