6.7. Bitdiepte

Het submenu Bitdiepte bevat opdrachten waarmee u de bitdiepte van de afbeelding kunt wijzigen. De bitdiepteopties zijn van invloed op de bitdiepte en kanaalcodering die worden gebruikt voor het opslaan van de afbeelding in RAM tijdens de verwerking.

Afbeelding 16.68. Het submenu Bitdiepte van het menu Afbeelding

Het submenu “Bitdiepte” van het menu “Afbeelding”

6.7.1. Activeren van het Submenu

U kunt dit submenu openen vanuit het menu van de afbeelding via AfbeeldingBitdiepte.

6.7.2. De inhoud van het submenu Bitdiepte

Het bitdieptemenu is verdeeld in twee delen: bitdiepte en kanaalcodering.

Bitdiepteopties

De bitdiepte waarmee beeldgegevens worden opgeslagen, is een functie van de bitdiepte (8-bits versus 16-bits versus 32-bits) en of de gegevens worden opgeslagen als integer-gegevens of als decimale-kommagegevens. Het menu Bitdiepte biedt de volgende bitdiepte-opties:

 1. Opties voor integer-bitdiepte

  • 8-bits integer

   [Opmerking] Opmerking

   When choosing to convert an image which has a 32-bit floating point precision to 8-bit integer, a conversion dialog will open that will ask you to choose dithering settings.

  • 16-bits integer

  • 32-bits integer

 2. Opties voor decimale bitdiepte

  • 16-bits zwevendekomma

  • 32-bits zwevendekomma

Opties voor kanaalcodering

In het menu Bitdiepte kunt u ook een kanaalcodering voor de afbeeldingsgegevens kiezen. Momenteel zijn er twee keuzes:

 • Perceptueel gamma (sRGB)

 • Lineair licht, dat de kanaalgegevens codeert met behulp van de lineaire gamma-TRC.

6.7.3. De bitdiepte en kanaalcodering van de afbeelding kiezen

[Opmerking] Opmerking

Ongeacht welke opties u kiest in het menu Bitdiepte wordt in GIMP 2.10 met hoge bitdiepte alle interne verwerking uitgevoerd met 32-bits zwevendekommaprecisie en worden de meeste bewerkingsbewerkingen uitgevoerd met behulp van lineaire lichtkanaalcodering.

Welke bitdiepte-opties moet u kiezen? In een notendop:

 1. Om optimaal te profiteren van de interne 32-bits zwevendekommaverwerking van GIMP, kiest u 32-bits zwevendekommabitdiepte en kiest u ook voor de lineaire lichtkanaalcodering.

 2. Als u aan het bewerken bent op een machine met beperkt RAM, of als u zeer grote afbeeldingen en lagenstapels bewerkt, overweeg dan om 16-bits zwevendekomma- of integer-bitdiepte te gebruiken.

 3. Als u wilt profiteren van beeldbewerking met een hoge bitdiepte, maar niet wilt omgaan met kanaalwaarden met decimale komma, gebruik dan 16-bits integer-bitdiepte.

 4. When soft-proofing an image, switch to Perceptual gamma (sRGB) channel encoding to avoid certain problems with soft-proofing a linear gamma image using Little CMS.

 5. Overweeg op een machine met zeer lage specificaties en niet veel RAM het gebruik van 8-bits integer-bitdiepte, in welk geval ook de Perceptueel gamma (sRGB)-kanaalcodering (met 8-bits bitdiepte, als u kiest voor lineaire lichtkanaalcodering zal uw afbeelding vreselijke geposteriseerde schaduwen hebben).

6.7.4. Meer informatie over de bitdiepteopties

 1. De bitdiepte kiezen (8-bits vs 16-bits vs 32-bits):

  • De bitdiepte van een afbeelding stelt grenzen aan hoeveel bitdiepte beschikbaar is bij het verwerken van uw afbeeldingsbestanden. Als alles gelijk is, zorgen hogere bitdiepten voor meer precisie.

  • De bitdiepte van een afbeeldingsbestand bepaalt mede hoeveel RAM nodig is voor de verwerking. Hoe hoger de bitdiepte, hoe meer RAM er nodig is om gegevens op te slaan tijdens de beeldverwerking. Andere relevante factoren zijn onder meer de grootte van de afbeeldingslagen en het aantal lagen in de lagenstapel.

 2. Kiezen tussen integer- en zwevendekommabitdiepte:

  • Zwevendekommabitdiepte is vereist om ten volle te profiteren van de interne 32-bits zwevendekommaverwerking van GIMP met hoge bitdiepte. Bitdiepte met decimale komma maakt het genereren en gebruiken van kanaalwaarden mogelijk die buiten het display-referred bereik van 0,0 (‘display zwart’) tot 1,0 (‘display wit’) vallen, waardoor zeer nuttige bewerkingsmogelijkheden mogelijk worden, zoals onbeperkte ICC-profielconversies en Hoog Dynamisch Bereik scène-verwezen bewerkingsbewerkingen.

  • In tegenstelling tot bitdiepte met decimalen, kan bitdiepte bij gehele getallen geen kanaalwaarden opslaan buiten het weergavebereik. Als u dus een integer-bitdiepte kiest in het menu Bitdiepte, betekent dit dat alle kanaalwaarden met decimalen die tijdens de verwerking worden geproduceerd, worden afgekapt om te passen binnen het equivalente decimale-kommabereik tussen 0,0 en 1,0 inclusief:

   • 8-bits integerwaarden worden afgekapt tot het bereik 0-255.

   • 16-bits integerwaarden worden afgekapt tot het bereik 0-65535.

   • 32-bits integerwaarden worden afgekapt tot het bereik 0-4294967295.

  • Bij elke gegeven bitdiepte is de bitdiepte van alle dingen gelijk aan een geheel getal nauwkeuriger dan een zwevendekommabitdiepte. 16-bits integer-bitdiepte is dus nauwkeuriger dan 16-bits zwevendekommabitdiepte, en 32-bits integer-bitdiepte is nauwkeuriger dan 32-bits zwevendekommabitdiepte. In GIMP krijgt u echter niet meer bitdiepte door 32-bits integer te kiezen boven 32-bits zwevendekomma: GIMP doet nog steeds alle interne verwerking met 32-bits zwevendekommabitdiepte, zelfs als u 32-bits integer-bitdiepte kiest in het menu Bitdiepte. Onthoud dat de menukeuzes voor Bitdiepte alleen bepalen hoe de afbeeldingsinformatie in het RAM wordt bewaard.

  • Bij elke gegeven bitdiepte gebruiken integer- en zwevendekommabitdiepte ongeveer dezelfde hoeveelheid RAM voor interne berekeningen tijdens beeldverwerking, en vereisen ook ongeveer dezelfde hoeveelheid schijfruimte bij het opslaan van een afbeeldingsbestand op de schijf.

 3. Kiezen tussen lineair licht- en perceptueel gamma (sRGB)-kanaalcodering:

  • Als u kiest voor de lineaire lichtkanaalcodering, heeft uw afbeelding met een bitdiepte van 8-bits verschrikkelijke geposteriseerde schaduwen. Gebruik dus geen Lineair licht tenzij u ook kiest voor een hogere bitdiepte.

  • When soft-proofing, currently the gamut check will not return correct results if the image is at Linear light precision. So change to Perceptual gamma (sRGB) before activating soft-proofing.

  • Other than the fact that Linear light channel encoding is not suitable for 8-bit editing or for soft-proofing, from a user perspective the channel encoding you choose in the Precision menu won't have much affect on your workflow:

   • Currently if you choose "Linear light", then linear gamma channel values are displayed in the "pixel" values when using the Color Picker Tool, Sample Points, and Pointer dialogs. If you choose "Perceptual gamma", then perceptually uniform (sRGB) channel values are displayed instead.

   • Currently the channel encoding that you choose makes a difference in the wrong colors that you might see if you uncheck Image/Color Management/Enable Color Management and your image isn't already in one of the GIMP built-in sRGB color spaces (but with either channel encoding choice, the colors are still wrong).

   • De enige andere manier (voor zover ik weet) waarop de kanaalcodering die in het menu Bitdiepte is gekozen van invloed kan zijn op uw workflow, heeft te maken met de resultaten van het gebruik van de ‘Gamma-hack’ die u vindt in de geavanceerde kleuropties.

6.7.5. The Image Precision Conversion Dialog

For most precision conversions this dialog will only ask how Gamma should be set. However, for conversion from 32-bit float precision to 8-bit integer, the below dialog will be shown that also asks for Dithering.

Afbeelding 16.69. The Precision conversion dialog for 32-bit float to 8-bit integer

The “Precision” conversion dialog for 32-bit float to 8-bit integer

Gamma

The Gamma setting is explained above.

Dithering

When reducing the precision from 32-bit floating point to 8-bit integer, you will lose some details. This can cause color banding, where there is an obvious jump from one color to another where there shouldn't be. Using dithering can be a way to reduce this. Dithering is a way of adding noise to an image to prevent banding and other unwanted patterns. The different dithering methods use different ways to add the noise.

There are three Dithering settings: for normal Layers, Text Layers, and Channels and Masks. For each you can set the type of dithering to use. The different dithering modes are explained in the Dithering Method option of the Dither filter.

In general, you probably won't use dithering for Text layers, since that will cause the text information to be lost, meaning it becomes a normal layer. I would first try conversion without any dithering, and if there are any noticeable artifacts, you can try using dithering on normal layers.