2.11. Gum en penselen werken niet meer

U hebt als penseeltype kopiëren van het klembord gekozen en het klembord is leeg.

Afbeelding 4.6. Leeg klembord penseel

Leeg klembord penseel

Probleem herkennen: U probeert een penseel of de gum te gebruiken en er gebeurt niets.

Oplossing: Controleer het dialoogvenster Penseel om te zien welk penseel momenteel in gebruik is. Als dat het Klembordpenseel is en er wordt een lege rechthoek weergegeven, selecteert u een ander penseel om te gebruiken.