3.2. Het dialoogvenster Penselen

Afbeelding 15.29. Het dialoogvenster Penselen

Het dialoogvenster Penselen

The Brushes dialog is used to select a brush, for use with painting tools: see the Brushes section for basic information on brushes and how they are used in GIMP. The dialog also gives you access to several functions for manipulating brushes. You can select a brush by clicking on it in the list: it will then be shown in the Brush/Pattern/Gradient area of the Toolbox. GIMP comes with dozens of brushes, different from each other, because the size, the ratio and the angle of every brush can be set in the tool options dialog. You can also create custom brushes using the Brush Editor, or by saving images in a special brush file format.

3.2.1. Het dialoogvenster activeren

Dit dialoogvenster is een dokbaar dialoogvenster; zie het gedeelte Paragraaf 2.3, “Koppelen van dialoogvensters” voor hulp bij het manipuleren ervan.

U kunt het openen:

 • in de gereedschapskist, door te klikken op het penseelsymbool in het gebied Penseel/patroon/verloop (als u de optie Actief penseel, patroon en verloop weergeven in de gereedschapskistvoorkeuren hebt aangevinkt).

 • From the main menu: WindowsDockable DialogsBrushes;

 • from the Tab menu in any dockable dialog by clicking on and selecting Add TabBrushes.

 • in het dialoogvenster Gereedschapsopties voor een van de verfgereedschappen, door op de knop met het Penseelpictogram te klikken, krijgt u een pop-up met vergelijkbare functionaliteit waarmee u snel een penseel uit de lijst kunt kiezen; als u op de knop rechtsonder in de pop-up klikt, opent u het echte penseeldialoogvenster.

  Het vereenvoudigde dialoogvenster Penselen

  Dit venster heeft vijf knoppen, duidelijk uitgelegd door de pop-up helpteksten:

  • Kleinere voorbeelden

  • Grotere voorbeelden

  • Als lijst tonen

  • Als raster tonen

  • Open dialoogvenster Selecteer penseel

  Afhankelijk van uw voorkeuren is een penseel dat met de pop-up is geselecteerd, mogelijk alleen van toepassing op het momenteel actieve gereedschap, niet op andere verfgereedschappen. Zie het gedeelte Voorkeuren voor gereedschapsopties voor meer informatie.

3.2.2. Het dialoogvenster Penselen gebruiken

3.2.2.1. Raster-/lijstmodus

In het menu Tab kunt u kiezen tussen Als raster tonen en Als lijst tonen. In de rastermodus worden de penseelvormen ingedeeld in een rechthoek, waardoor u er gemakkelijk veel tegelijk kunt zien en degene kunt vinden die u zoekt. In de lijstmodus worden de vormen uitgelijnd in een lijst, met de namen ernaast.

In het menu Tab kunt u met de optie Voorbeeldgrootte de grootte van penseelvoorbeelden naar wens aanpassen.

Afbeelding 15.30. Raster-/lijstweergave

Raster-/lijstweergave

Als raster tonen

Raster-/lijstweergave

Als lijst tonen


Rastermodus

Boven aan het dialoogvenster wordt de naam van het geselecteerde penseel en de grootte ervan in pixels weergegeven.

In het midden verschijnt een rasterweergave van alle beschikbare penselen, waarbij de momenteel geselecteerde penseel wordt uitgelicht.

Lijstmode

Voor het grootste deel werkt het dialoogvenster op dezelfde manier in de lijstmodus als in de rastermodus, met één uitzondering:

Als u dubbelklikt op de naam van een penseel, kunt u deze bewerken. Houd er echter rekening mee dat u alleen de namen mag wijzigen van penselen die u zelf hebt gemaakt of geïnstalleerd, niet de penselen die vooraf zijn geïnstalleerd met GIMP. Als u een vooraf geïnstalleerd penseel probeert te hernoemen, kunt u de naam bewerken, maar zodra u op Return drukt of ergens anders klikt, keert de naam terug naar de oorspronkelijke waarde. Het is een algemene regel dat u de bronnen die GIMP vooraf voor u installeert niet kunt wijzigen: penselen, patronen, verlopen, enz.; alleen de dingen die u zelf hebt gecreëerd.

3.2.2.2. Penseelvoorbeelden

Afbeelding 15.31. Het dialoogvenster Penselen

Het dialoogvenster “Penselen”

Wanneer u op een penseelvoorbeeld klikt, wordt dit het huidige penseel en wordt het geselecteerd in het penseelgebied van de gereedschapskist en de penseeloptie van tekengereedschappen. Wanneer u dubbelklikt op een penseelvoorbeeld, activeert u de penseeleditor. U kunt ook op knoppen onderaan het dialoogvenster klikken om verschillende acties uit te voeren.

Betekenis van de kleine symbolen in de rechterbenedenhoek van elk penseelvoorbeeld:

 • Een blauwe hoek is voor penselen in normale grootte. U kunt ze dupliceren.

 • Een klein kruisje betekent dat het penseelvoorbeeld verkleind is. U kunt het in normale grootte krijgen door de linkermuisknop erboven vast te houden.

 • Een rode hoek is voor bewegende penselen. Als u met de linkermuisknop op de miniatuur blijft klikken, wordt de animatie afgespeeld.

3.2.2.3. Tagging

U kunt tags gebruiken om de weergave van de penselen te reorganiseren. Zie Paragraaf 3.7, “Tagging”.

3.2.2.4. Knoppen onderaan

Onderaan het dialoogvenster vindt u een schuifregelaar en enkele knoppen:

Tussenruimte

Met deze schuifregelaar kunt u de afstand instellen tussen opeenvolgende penseelafdrukken wanneer u de penseel hanteert met de muis. De afstand is een percentage van de breedte van de penseel.

Penseel bewerken

Hiermee wordt de Editor penselen geactiveerd. Als u op de knop drukt, wordt de Editor geopend. Het werkt echter alleen voor parametrische penselen: voor elk ander type zal de Editor u het penseel laten zien, maar u er niets mee laten doen.

Nieuw penseel

Hiermee wordt een nieuw parametrisch penseel gemaakt, wordt het geïnitialiseerd met een kleine vage ronde vorm en wordt de penseeleditor geopend zodat u het kunt wijzigen. Het nieuwe penseel wordt automatisch opgeslagen in uw persoonlijke penselenmap (brushes).

Penseel dupliceren

Deze knop is alleen ingeschakeld als het momenteel geselecteerde penseel een parametrisch penseel is. Als dit het geval is, wordt het penseel gedupliceerd en wordt de penseeleditor geopend zodat u de kopie kunt wijzigen. Het resultaat wordt automatisch opgeslagen in uw persoonlijke penselenmap (brushes) .

Penseel verwijderen

Deze optie is alleen actief voor parametrische penselen. Hiermee worden alle sporen van het penseel verwijderd, zowel uit het dialoogvenster als uit de map waarin het bestand is opgeslagen, als u hiervoor toestemming hebt. Het vraagt om bevestiging voordat het iets doet.

Penselen vernieuwen

Als u penselen toevoegt aan uw persoonlijke penseelmap of een andere map in uw zoekpad voor penselen, op een andere manier dan met de penseeleditor, zorgt deze knop ervoor dat de lijst opnieuw wordt geladen, zodat de nieuwe items beschikbaar komen in het dialoogvenster.

Penseel openen als afbeelding

Since GIMP version 2.10.10 you can edit this image, copy it and select EditPaste asPaste as New Brush…. This is different from Paragraaf 3.2.3, “Penseelbewerker” that allows to modify an existing brush.

De functies die met deze knoppen worden uitgevoerd, zijn ook toegankelijk via het contextmenu van het dialoogvenster, dat kan worden geactiveerd door met de rechtermuisknop ergens in het penseelraster/de lijst te klikken of door het bovenste item, het menu Penselen, te kiezen in het tabbladmenu van het dialoogvenster.

3.2.2.5. Het contextmenu Penselen

Afbeelding 15.32. Het contextmenu Penselen

Het contextmenu “Penselen”


Right clicking on a brush preview opens a context menu. This menu has some options which let you create elliptical and rectangular brushes. These brushes can be feathered, but they are not parametric brushes.

Most of the commands of this submenu are described with the Buttons, except for the following.

Copy Brush Location

Copy Brush Location allows you to copy the brush path to the clipboard. After that you can use the FileOpen Location, command, to open the brush as a new image.

Weergeven in bestandsbeheer

Show in File Manager opens the location of the brush in the default File Manager on your system.

3.2.3. Penseelbewerker

Afbeelding 15.33. Het dialoogvenster Editor penselen

Het dialoogvenster “Editor penselen”

De penseeleditor, geactiveerd voor een nieuw penseel.


Met de penseeleditor kunt u de penseelparameters bekijken van de penselen die door GIMP worden geleverd maar u kunt ze niet wijzigen. U kunt wel een aangepast penseel maken: klik op de knop Nieuw penseel om de functies van de penseeleditor te activeren; u kunt een geometrische vorm, een cirkel, een vierkant of een ruit selecteren. Deze editor heeft verschillende elementen:

De dialoogvensterbalk: Zoals bij alle dialoogvensters, opent een klik op het kleine driehoekje het menu waarmee u de aspecten van de penseeleditor kunt instellen.

De titelbalk: om een naam te geven aan je penseel.

Het voorbeeldgebied: penseelwijzigingen worden onmiddellijk weergegeven in dit voorbeeld.

Instellingen:

Vorm

Een cirkel, een vierkant en een ruit zijn beschikbaar. U kunt ze wijzigen met behulp van de volgende opties:

Straal

Afstand tussen penseelcentrum en rand, in de breedterichting. Een vierkant met een straal van 10 pixels heeft een zijde van 20 pixels. Een ruit met een straal van 5 pixels heeft een breedte van 10 pixels.

Punten

Deze parameter is alleen nuttig voor vierkant en ruit. Bij een vierkant resulteert het verhogen van punten in een veelhoek. Met een ruit krijg je een ster.

Hardheid

Deze parameter regelt de scherpte van de penseelrand. Waarde = 1,00 geeft een kwast met een scherpe rand (0,00-1,00).

Verhouding

Deze parameter bepaalt de verhouding breedte/hoogte van het penseel. Een ruit met een straal van 5 pixels en een beeldverhouding = 2, wordt afgevlakt met een breedte van 10 pixels en een hoogte van 5 pixels (1,0-20,0).

Hoek

Deze hoek is de hoek tussen de penseelbreedterichting, die normaal gesproken horizontaal is, en de horizontale richting, tegen de klok in. Wanneer deze waarde toeneemt, draait de penseelbreedte tegen de klok in (0° tot 180°).

Tussenruimte

Wanneer het penseel een lijn trekt, wordt eigenlijk het penseelpictogram herhaaldelijk gestempeld. Als stempels heel dichtbij zijn, krijg je de indruk van een ononderbroken lijn: dat krijg je met Spatiëring = 1. (1,00 tot 200,0).

3.2.3.1. Brush Editor Context Menu

The Brush Editor has a context menu, that can be reached from the little triangle dock menu, then choosing Brush Editor Menu. It only has one option.

Edit Active Brush

When enabled, the brush editor will automatically load the currently active brush. If it is disabled, the brush editor will not change when the active brush changes.

3.2.4. Het klembord penseel

Wanneer u de opdracht Kopiëren of Knippen gebruikt op een afbeelding of een selectie daarvan, wordt de kopie ook als een nieuw penseel weergegeven in de linkerbovenhoek van het dialoogvenster Penselen . Dit penseel blijft bestaan totdat u de opdracht Kopiëren opnieuw gebruikt. Het verdwijnt wanneer u GIMP sluit.

Afbeelding 15.34. Een nieuw klembordpenseel

Een nieuw “klembordpenseel”

[Opmerking] Opmerking

You can save this clipboard brush with EditPaste asPaste as New Brush… as soon as it appears in the Brushes dialog. See Paragraaf 3.12.4, “Paste as New Brush”.