2.11. Tilbakestill

Kommandoen Tilbakestill (Bm.: Forkast) laster inn biletet på nytt frå harddisken. Dermed vert biletet tilbakestilt til slik det var siste gongen du lagra det. Dvs. dersom fila i mellomtida ikkje er forandra eller fjerna av andre enn GIMP.

[Åtvaring] Åtvaring

Når GIMP tilbakestiller eit bilete vert det eksisterande biletet lukka og eit nytt bilete opna. Difor kan du ikkje angre denne handlinga. Også angreloggen vert borte. GIMP prøver å få deg til å tenke deg om ved å spøre om du verkeleg vil tilbakestilla biletet.

2.11.1. Aktivering

  • You can access this command from the main menu through FileRevert. There is no default keyboard shortcut.