8.7. Fargeovergang for bilete

8.7.1. Oversyn

Figur 17.168. Eksempel på bruk av overgangsfileret

Eksempel på bruk av overgangsfileret

Originalbiletet

Eksempel på bruk av overgangsfileret

Filteret «Fargeovergang for bilete» brukt med standardinnstillingane.


Filteret «Fargeovergang for bilete» brukt med standardinnstillingane.

Filteret finn kantar i ein av dei to fargeovergangsretningane.

8.7.2. Aktivering av filteret

Du finn dette filteret under FilterFinn kantarFargeovergang for bilete….

8.7.3. Innstillingar

Figur 17.169. Innstillingane for filteret «Fargeovergang for bilete»

Innstillingane for filteret «Fargeovergang for bilete»

Forval, «inngangstype», klipping, blandingsinnstillingar, førehandsvising, delt vising
[Notat] Notat

Desse innstillingane er omtalte i Del 2, «Felles eigenskapar».

Utdatamodus

Vektlegging er standard: det kobinerer begge retningane. Retning: berrre ei retning er brukt. Begge er det same som «Vektlegging».

Figur 17.170. Eksempel på utdatamodus

Eksempel på utdatamodus

Originalbiletet med avbrote lydendringar

Eksempel på utdatamodus

Ope vektlegging er vald

Eksempel på utdatamodus

Alternativet «Retning» er vald. Som eit resultat er svart ingen kantfinning, kvit er kantfinning.