7.44. Vend horisontalt

Kommandoen Vend horisontalt spegelvender det aktive laget horisontalt, dvs. frå venstre mot høgre. All anna informasjon i laget er uendra.

7.44.1. Aktivering

  • You can access this command from the main menu through LayerTransformFlip Horizontally.

7.44.2. Eksempel

Figur 16.110. Bruk av «Vend laget horisontalt»

Bruk av «Vend laget horisontalt»

Før utføringa av kommandoen

Bruk av «Vend laget horisontalt»

Laget etter vendinga. Laget er spegelvendt langs ein sentral vertikal biletakse.