4. Menyen «Utval»

4.1. Innleiing til menyen «Utval»

Figur 16.23. Innhaldet i menyen «Utval»

Innhaldet i menyen «Utval»

Denne bolken forklarer oppføringane i menyen Utval i hovudmenyen.

[Notat] Notat

Du kan også finna andre punkt i menyen enn dei som vert omtalte her. Desse er ikkje ein del av GIMP, men er lagt inn av tredjeparts programtillegg. Du kan finna nærare informasjonar om desse funksjonane i dokumentasjonen til programtillegget.