Kapittel 16. Menyar

Innhald

1. Menyane i GIMP
1.1. The Main Menu
1.2. Lokalmeny
1.3. Fanemenyar
2. Menyen «Fil»
2.1. Oversyn
2.2. Ny
2.3. Hent inn
2.4. Open…
2.5. Opna som lag
2.6. Opna frå ei nettside
2.7. Opna tidlegare brukte
2.8. Lagra
2.9. Lagra som
2.10. Lagra ein kopi
2.11. Tilbakestill
2.12. Export… and Overwrite…
2.13. Eksporter som
2.14. Opprett mal
2.15. Skriv ut
2.16. Send som e-post
2.17. Kopier biletadressa
2.18. Vis i filhandsamaren
2.19. Lukk
2.20. Lukk alle
2.21. Avslutt
3. Menyen «Rediger»
3.1. Postar i menyen «Rediger»
3.2. Angre
3.3. Gjenta
3.4. Angrelogg
3.5. Klipp ut
3.6. Kopier
3.7. Kopier synlege
3.8. Lim inn
3.9. Paste Into Selection
3.10. Paste In Place
3.11. Paste Into Selection In Place
3.12. Lim inn som
3.13. Buffer
3.14. Tøm utvalet
3.15. Fyll med forgrunnsfarge
3.16. Fyll med bakgrunnsfarge
3.17. Fyll med mønsterelement
3.18. Fyll utvalet
3.19. Fyll banen
3.20. Strek opp utvalet
3.21. Stroke Paths
3.22. Preferences
3.23. Input Devices
3.24. Tastesnarvegar
3.25. Modular
3.26. Einingar
4. Menyen «Utval»
4.1. Innleiing til menyen «Utval»
4.2. Vel alt
4.3. Vel ingen
4.4. Inverter
4.5. Gjer flytande
4.6. Etter farge
4.7. Frå bane
4.8. Utvalshandteraren
4.9. Mjuk kant
4.10. Gjer skarpare
4.11. Krymp
4.12. Auk
4.13. Ramme
4.14. Fjern hol
4.15. Forvreng
4.16. Avrunda rektangel
4.17. Toggle Quick Mask
4.18. Lagra til kanal
4.19. Til bane
5. Menyen «Vis»
5.1. Innleiing til menyen «Vis»
5.2. Ny visning
5.3. Show All
5.4. Punkt for punkt
5.5. Forstørr
5.6. Flip & Rotate (0°)
5.7. Center Image in Window
5.8. Tilpass vindauget
5.9. Full skjerm
5.10. Navigeringsvindauget
5.11. Visingsfiltra
5.12. Fargehandtering
5.13. Vis utvalsgrensene
5.14. Vis laggrenser
5.15. Show Canvas Boundary
5.16. Vis hjelpelinjer
5.17. Vis rutenett
5.18. Vis prøvepunkta
5.19. Fest til hjelpelinjer
5.20. Fest til rutenett
5.21. Fest til lerretkanten
5.22. Fest til aktiv bane
5.23. Lerretfarge
5.24. Vis menylinje
5.25. Vis linjalar
5.26. Vis rullefelt
5.27. Vis statuslinje
6. Menyen «Bilete»
6.1. Oversyn
6.2. Duplikat
6.3. Modus
6.4. RGB-modus
6.5. Gråskalamodus
6.6. Indeksert modus
6.7. Encoding
6.8. Fargestyring
6.9. Use sRGB Profile
6.10. Bruk fargeprofil
6.11. Konverter til fargeprofil
6.12. Fjern fargeprofil
6.13. Lagra fargeprofilen til fil
6.14. Transformer
6.15. Spegelvend Loddrett / vassrett
6.16. Rotering
6.17. Lerretformat
6.18. Tilpass lerret til lag
6.19. Tilpass lerret til utvalet
6.20. Utskriftformat
6.21. Skaler biletet
6.22. Crop Image
6.23. Slice Using Guides
6.24. Hard autobeskjering
6.25. Flett saman synlege lag
6.26. Flat ut biletet
6.27. Innrett synlege lag
6.28. Hjelpelinjer
6.29. Ny hjelpelinje
6.30. Ny hjelpelinje (i prosent)
6.31. Nye hjelpelinjer frå utvalet
6.32. Fjern alle hjelpelinjer
6.33. Innstillingar for rutenettet
6.34. Biletinformasjon
6.35. Metadata
6.36. Metadata Viewer
6.37. Metadata Editor
7. Lagmenyen
7.1. Innleiing til «lag»-menyen
7.2. Nytt lag
7.3. Nytt frå synlege
7.4. Ny laggruppe
7.5. Dupliser laget
7.6. Forankre laget
7.7. Flett saman nedover
7.8. Merge Layer Group
7.9. Slett laget
7.10. Tekstkommandoane i lagmenyen
7.11. Fjern tekstinformasjon
7.12. Undermenyen «Stabel»
7.13. Select Previous Layers
7.14. Select Next Layers
7.15. Vel øvste laget
7.16. Vel nedste laget
7.17. Løft laget
7.18. Senk laget
7.19. Laget til toppen
7.20. Laget til botnen
7.21. Reverser rekkefølgja for laga
7.22. Undermenyen «Masker»
7.23. Add Layer Masks
7.24. Flett lagmaske
7.25. Slett lagmaske
7.26. Show Layer Masks
7.27. Rediger til lagmaske
7.28. Disable Layer Masks
7.29. Masks to Selection
7.30. Legg til i utvalet
7.31. Trekk frå utvalet
7.32. Snitt med utvalet
7.33. Undermenyen «Gjennomsikt» i Lag-menyen
7.34. Legg til alfakanal
7.35. Fjern alfakanal
7.36. Farge til alfa
7.37. Halvutflating
7.38. Grenseverdi for alfa
7.39. Alfa til utval
7.40. Legg til i utvalet
7.41. Subtract Alpha from Selection
7.42. Snitt med utvalet
7.43. Undermenyen «Transformer»
7.44. Vend horisontalt
7.45. Vend vertikalt
7.46. Roter 90° med klokka
7.47. Roter 90° mot klokka
7.48. Roter 180°
7.49. Valfri rotasjon
7.50. Forskyving
7.51. Sett laggrensene
7.52. Laget til biletformatet
7.53. Skaler laget
7.54. Resize Layers to Selection
7.55. Crop Layers to Content
8. Menyen «Fargar»
8.1. Postar i menyen «Fargar»
8.2. Color Balance
8.3. Fargetemperatur
8.4. Hue Chroma
8.5. Hue-Saturation
8.6. Metning
8.7. Exposure
8.8. Shadows-Highlights
8.9. Brightness-Contrast
8.10. Levels
8.11. Curves
8.12. Inverter
8.13. Linear Invert
8.14. Inverter verdiar
8.15. Undermenyen «Auto»
8.16. Jamn ut
8.17. Kvitbalanse
8.18. Strekk kontrast
8.19. Stretch Contrast HSV
8.20. Fargeforsterking
8.21. Undermenyen «Komponentar»
8.22. Kanalmiksar
8.23. Extract Component
8.24. Mono Mixer
8.25. Kombiner
8.26. Separer
8.27. Set saman på nytt
8.28. The «Desaturate» Submenu
8.29. Color to Gray
8.30. Avmetting
8.31. Mono Mixer
8.32. Sepia
8.33. Undermenyen «Kart»
8.34. Ordne fargekartet på nytt
8.35. Sett fargekart
8.36. Alien Map
8.37. Bytt farge
8.38. Roter fargane
8.39. Fargelegg frå fargeovergang
8.40. Fargelegg frå palett
8.41. Fargelegg frå mal
8.42. The «Tone Mapping» Submenu
8.43. Fattal et al. 2002
8.44. Mantiuk 2006
8.45. Reinhard 2005
8.46. Stress
8.47. Destripe
8.48. Retinex
8.49. Undermenyen «Info»
8.50. Histogram
8.51. Kantgjennomsnitt
8.52. Export Histogram
8.53. Palettutglatting
8.54. Threshold
8.55. Colorize
8.56. Posteriser
8.57. Farge til alfa
8.58. Dither
8.59. RGB Clip
8.60. Heit
9. Menyen «Verktøy»
9.1. Innleiing til menyen «Verktøy»
10. Menyen «Filter»
10.1. Innleiing til menyen «Filter»
10.2. Gjenta siste
10.3. Re-Show Last
10.4. Tilbakestill alle filtra
10.5. Undermenyen «Python-Fu»
10.6. Undermenyen «Script-Fu»
11. Menyen «Vindauge»
12. Menyen «Hjelp»
12.1. Innleiing til menyen «Hjelp»
12.2. Hjelp
12.3. Menyhjelp
12.4. Dagens tips
12.5. Om
12.6. Search and Run a Command
12.7. Lesar for programtillegg
12.8. Prosedyrelesaren
12.9. Bug Reports and Feature Requests
12.10. GIMP på Internett
12.11. User Manual

1. Menyane i GIMP

There are many places in GIMP where you can find menus. The aim of this chapter is to explain all the commands that are accessible from the main menu at the top of GIMP's window, and the main menu you get by right clicking the canvas. All context menus and menu entries for other dialogs are described elsewhere in the chapters that describe the dialogs themselves.

1.1. The Main Menu

The main menu in multi-window mode.

[Notat] Notat

The main menu may contain additional entries if you have added scripts or plug-ins.

1.2. Lokalmeny

If you right-click on certain parts of GIMP's interface, a «context menu» opens, which allows access to additional commands related to where you clicked. Some places where you can access context menus are:

  • Right-clicking on an image window displays the Main menu. This is useful when you are working in full-screen mode, without a menu bar.

  • Right-clicking on a layer in the Layers Dialog or on a channel in the Channels Dialog displays functions for the selected layer or channel.

  • Right-clicking on the Main Menu bar has the same effect as left-clicking.

  • Right-clicking on the title bar displays functions which do not belong to GIMP, but to the window manager of your computer.

1.3. Fanemenyar

The «Tab Menu» that uses a small triangle, is not related to the Main Menu, but mentioned here for the sake of completeness:

Every dockable dialog contains a Tab Menu button, as highlighted below. Pressing this Tab Menu button opens a special menu of tab-related operations, with an entry at the top that opens the dialog's context menu.

Figur 16.1. Dialog som kan leggast inn i eit innlimingsvindauge.

Dialog som kan leggast inn i eit innlimingsvindauge.

Dialogvindauge med knappen for fanemenyen innringa.

Dialog som kan leggast inn i eit innlimingsvindauge.

Fanemenyen


Sjå Del 2.3.2, «Fanemenyen» for å lære meir om fanemenyane.